REKLAMA

Data publikacji: 26 lut 2024

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku

Uprzejmie informuję, że zwołuję XCVII sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. 

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pułtusk.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia komunikacji miejskiej na terenie gminy Pułtusk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Pułtusk uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i przyjęcie do realizacji projektu pn. „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą – Część A”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Pułtusk. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Pułtusk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Pułtusk.
 16. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 17. Przedłożenie protokołu z XCI sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 18. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz

REKLAMA

miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy