REKLAMA

Data publikacji: 13 lut 2024

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk, na wniosek Pana Wojciecha Gregorczyka Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 13 lutego 2024 r., zwołuję w dniu 14 lutego 2024 r. (środa) o godz. 14.45 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pułtusku.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku — Sala Rady.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie stanowiska w sprawie zażalenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego złożonego na Uchwałę Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XCV/785/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. odmawiającej uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz

 

 

Informacja Urzędu Miejskiego w Pułtusku

 

 

REKLAMA

miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy