REKLAMA

Data publikacji: 4 gru 2022

VII Forum Rolników i Agrobiznesu- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje

VII Forum Rolników i Agrobiznesu- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje

W Forum, które odbyło się 29 listopada w Poznaniu, wzięli udział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Hasłem tegorocznego Forum było: Rolnictwo pozostaje pod presją skutków wojny w Ukrainie, zmian klimatycznych i „zielonej” polityki – jak rolnicy w Polsce i Europie mają zarządzać produkcją dla utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego i przyszłości gospodarstw?

Wicepremier Henryk Kowalczyk  poruszył następujące tematy:

Wzrost kosztów produkcji rolnej:

- Jeszcze nie do końca wyszliśmy z ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19, a już musieliśmy się zmierzyć ze skutkami agresji Rosji na Ukrainę – stwierdził wicepremier. - Dziś najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Polska jest pod tym względem bezpieczna, ale wiele miejsc na świecie jest zagrożonych jego utratą. Cały czas żyjemy w niepewności co do kolejnych kroków podejmowanych przez Rosję – dodał.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że skutki tej agresji bardzo mocno wpłynęły na sytuację gospodarczą na świecie, w tym również na rolnictwo. Szczególnie mocno ten sektor ucierpiał w wyniku drastycznego wzrostu cen surowców, a zwłaszcza gazu. Konsekwencją był dynamiczny wzrost cen nawozów.

Kłopoty z eksportem surowców rolnych z Ukrainy:

- Jest problem z przewozem zbóż z Ukrainy. Unia Europejska obiecała na wiosnę korytarze solidarnościowe, ale i my, i Rumunia zostaliśmy z tym problemem sami – podkreślił wicepremier, który przypomniał, jak istotny jest transport produktów rolnych z Ukrainy do odbiorców na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Obecnie odbywa się on drogą morską przez Morze Czarne. Ze względu na inny rozstaw torów zwiększenie tranzytu przez Polskę nie jest możliwe.

Zmiany klimatyczne:

- Będziemy wspierać finansowo rolników w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z jej magazynowaniem – zapowiedział Henryk Kowalczyk, zwracając przy tym uwagę na różne inne możliwości, wynikające np. z budowy biogazowni. Wicepremier podkreślił, że odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatyczne jest także zmiana filozofii Wspólnej Polityki Rolnej.

Plan Strategiczny:

- Najważniejsze zmiany w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 to odejście od programów rolno-środowiskowych na rzecz ekoschematów, które są włączone w I filar płatności, oraz znaczące zwiększenie środków finansowych na dobrostan zwierząt – poinformował. - Generalnie filozofią Planu Strategicznego jest wsparcie gospodarstw komplementarnych, które mają produkcję i zwierzęcą, i roślinną – podkreślił.

Szef resortu rolnictwa wskazał także na pewne niedogodności związane z warunkowością i zapewnił, że będziemy jeszcze o tym dyskutowali z Komisją Europejską.

Rynek nawozów:

Wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział dalsze budowanie Krajowej Grupy Spożywczej i jej zaangażowanie do dystrybucji nawozów. Poinformował, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wkłada wiele wysiłków w to, aby cena nawozów była akceptowalna dla rolników, bo 7–8 tys. zł za tonę taką nie jest.

Europejski Zielony Ład:

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do zagrożeń dla polskiego europejskiego rolnictwa, które wynikają z Europejskiego Zielonego Ładu. - Ten ład w rolnictwie skupia się na trzech elementach: ugorowaniu 4 proc. użytków ornych, co jest na razie odroczone, ograniczeniu nawożenia, gdzie na szczęście nie ma jeszcze rozporządzeń oraz na redukcji stosowania środków ochrony roślin o 50 proc. – stwierdził. - Poszukujemy sojuszników w blokadzie rozwiązania dotyczącego redukcji środków ochrony roślin – zapewnił  i dodał, że do tej pory Polskę wspiera 18 państw, ale to jeszcze zbyt mała liczba ludności, aby zablokować propozycję.

Według wicepremiera Henryka Kowalczyka proponowana redukcja środków ochrony roślin w wysokości 50 proc. jest zagrożeniem dla rolnictwa europejskiego i jest bardzo niesprawiedliwa dla rolnictwa polskiego, które zużywa znacznie mniej tych środków niż inne państwa członkowskie.

Wicepremier uznał za niezbędneponowne przeanalizowanie tempa wprowadzania zmian i osiągania wskaźników założonych w nowej WPR.

Rozwój wsi:

- Pamiętamy też o rozwoju wsi – zapewnił w Poznaniu Henryk Kowalczyk i przypomniał, że na ten cel są kierowane środki z Planów Inwestycji Strategicznych. - Po zakończeniu przetargów wkrótce już będzie bardzo widoczny rozwój budowy dróg i infrastruktury technicznej – powiedział wicepremier.

Więcej informacji na www.minrol.gov.pl

Treść zewnętrzna: Wydział Prasowy- Departament Komunikacji i Promocji MRiRW

autor: J K

Tagi: #Henryk Kowalczyk #Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk #Premier #rolnictwo

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy