REKLAMA

Data publikacji: 8 mar 2023

Uczelnia Łazarskiego otrzymała najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki prawne

Uczelnia Łazarskiego otrzymała najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki prawne

W ramach ewaluacji jakości działalności naukowej Uczelnia Łazarskiego w Warszawie otrzymała najwyższą możliwą kategorię A+ i ma aktualnie status wiodącego ośrodka naukowego w dyscyplinie nauki prawne.

Kategoria naukowa A+ (poziom wiodący w skali kraju) została przyznana Uczelni Łazarskiego przez ministra edukacji i nauki na podstawie kompleksowej oceny jednostek naukowych, przeprowadzanej co cztery lata przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie specjalnego algorytmu uwzględniającego poziom naukowy, efekty finansowe badań i prac rozwojowych oraz wpływ działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Kategoria A+ została przyznana uczelni na podstawie oceny działalności naukowej w latach 2017-2021 na okres następnych czterech lat (2022-2025).

Prestiżową kategorię A+, oznaczającą poziom wiodący, otrzymują nieliczne jednostki spełniające wymagania kategorii A w swojej dyscyplinie naukowej, które wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem i międzynarodowym zasięgiem badań.

Przyznana kategoria A+ jest świadectwem rangi Uczelni Łazarskiego jako ośrodka badawczego. Utwierdza naszą wysoką pozycję w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, a także zapewnia liczne uprawnienia i stawia nas w pozycji lidera mogącego tworzyć krajowe i międzynarodowe konsorcja oraz ubiegać się o wysokie środki na badania naukowe

dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego intensywnie rozwija działalność naukową o wymiarze międzynarodowym. Prowadzone badania mają charakter nowatorski i interdyscyplinarny oraz odnoszą się do uniwersalnych zagadnień istotnych z punktu widzenia globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Badacze w swoich pracach poruszają zagadnienia m.in. z zakresu: prawa lotniczego, cyberbezpieczeństwa, prawa medycznego, prawa nowych technologii, teorii prawa, międzynarodowego prawa podatkowego czy prawa korporacyjnego. Badania naukowe prowadzone są zarówno indywidualnie, jak i w ramach międzynarodowych zespołów badawczych.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz dbałość o rozwijanie kultury organizacyjnej sprzyjającej współpracy z biznesem i w biznesie. Niezwykle ważnym punktem naszej strategii rozwoju jest umacnianie naszej pozycji silnego i rozpoznawalnego ośrodka naukowego, zarówno w kraju, jak i za granicą. W planach na najbliższe lata mamy między innymi rozwój w kierunku prawa ochrony zdrowia, sztucznej inteligencji oraz IT, a także kontynuację rozwoju oferty związanej z lotnictwem

dr hab. Anna Konert.

Uczelnia Łazarskiego została wysoko oceniona we wszystkich czterech dyscyplinach, w których prowadzi działalność naukową:

⦁ ekonomia i finanse (B+),

⦁ nauki medyczne (B+),

⦁ nauki o polityce i administracji (B+),

⦁ nauki prawne (A+).

Oferta dydaktyczna Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego rozpoczął działalność w 1997 roku. Przez 25 lat wykształcił ponad 8300 absolwentów. Kluczowe dla jego rozwoju było połączenie nowoczesnych metod dydaktycznych z praktyką zawodową oraz międzynarodowy charakter kształcenia. Wydział jest także wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Uczelnia Łazarskiego kształci nie tylko do tzw. zawodów togowych, lecz przygotowuje także absolwentów do specjalizacji i zawodów, które związane są z bardzo szybko następującymi zmianami społecznymi i technologicznymi. Wydział dynamicznie rozwija ofertę przedmiotów, specjalizacji i kierunków na rynku lotniczym, IT, ochrony zdrowia czy w biznesie międzynarodowym.

www.lazarski.pl/PAP

Tagi: #ekonomia #finanse #minister edukacji i nauki #nauki prawne #studia #uczelnia #Uczelnia Łazarskiego w Warszawie #Wydział Prawa i Administracji

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy