REKLAMA

Data publikacji: 15 lip 2020

Punkt samoobsługi serwisowej, wiaty i stojaki rowerowe oraz monitoring na ul. Bartodziejskiej?

Punkt samoobsługi serwisowej, wiaty i stojaki rowerowe oraz monitoring na ul. Bartodziejskiej?

Na chwilę obecną nie widać jeszcze efektu końcowego, który czeka nas po zakończeniu inwestycji w ul. Bartodziejskiej na terenie dzielnicy Popławy w Pułtusku. Na terenie budowy prace postępują z każdym dniem. Do końca września br. po wyboistej drodze pełnej dziur i głębokich kałuż po deszczu, zostanie jedynie wspomnienie. Wraz z nową nawierzchnią bitumiczną i chodnikiem z kostki betonowej mieszkańcy zyskają 0,67 km ścieżki rowerowej. Wzdłuż nowej drogi pojawią się: wiaty i stojaki rowerowe, punkty samoobsługi serwisowej, punkt monitoringu wizyjnego oraz oświetlenie.

Wykonano już odwodnienie drogi w postaci sieci kanalizacji deszczowej. W celu odpompowania nadmiaru wody gruntowej zamontowano igłofiltry.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni. Będzie chodnik z nawierzchnią z kostki betonowej, ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchnią bitumiczną oraz zjazdy i elementy organizacji ruchu. W planie jest również montaż wiat i stojaków rowerowych, punktów samoobsługi serwisowej, punktu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia. W wyniku realizacji zadania powstanie blisko 0,67 km ścieżki rowerowej.

Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim na zasadzie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia zadania publicznego na odcinkach dróg stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Całkowita wartość robót wynosi 2.933.306,64 zł. Termin ich zakończenia przewidziano na 30 września 2020 r.

Inwestycja realizowana jest jako część zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej
w subregionie ciechanowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Foto: www.pultusk.news / Opr. na podst. info. pras. Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych UM Pułtusk

Tagi: #Droga #monitoring #Popławy #Pułtusk #remont ul. Bartodziejskiej #rower

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy