REKLAMA

Data publikacji: 16 lut 2024

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 16 lutego br. w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku będącej filią Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie odbyły się XLVI eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pułtusku, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i Urząd Miejski w Pułtusku.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem “Młodzież zapobiega pożarom” jest imprezą cykliczną mającą na celu popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej i  kształtowanie umiejętności w  zakresie ochrony ludności, ekologii i ratownictwa. W  szczególności służy poszerzaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji i historii oraz ogólnych zasad organizacji ochrony przeciwpożarowej.

W wyniku eliminacji środowiskowych (szkolnych) do szczebla gminnego zostało zakwalifikowanych 44 osób z 8 szkół z terenu gm. Pułtusk. Wśród nich byli uczniowie szkół podstawowych (dot. klas I – IV w liczbie – 15 os. i klas V – VIII w liczbie 16 os.) oraz szkół ponadpodstawowych – 13 os. Do  drugiego etapu eliminacji wyłoniono najlepsze osoby z  każdej kategorii wiekowej.

Biorąc pod uwagę wyniki obu części eliminacji jury w  składzie: Robert Czyżewski – Przewodniczący jury, Adam Chrzanowski – Wiceprzewodniczący / Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w  Pułtusku, Rafał Miłoszewski – Sekretarz jury oraz  Wiesław Kisiel, Anna Dworecka i Piotr Kazimierczak – Członkowie jury dokonało następujących rozstrzygnięć:

  • w kategorii szkół podstawowych (kl. I – IV):

I miejsce zajęła Paulina Robaczek z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z kl. sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,

II miejsce zajął Marcel Siemek z Publicznej Szkoły Podstawowej im. rot. Witolda Pileckiego w Przemiarowie,

III miejsce zajął Leon Skoczeń z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z  Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku

  • w kategorii szkół podstawowych (kl. V – VIII):

I miejsce zajął Mateusz Kołaczek z Publicznej Szkoły Podstawowej w im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie,

II miejsce zajęła Marcelina Kordowska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. rot. Witolda Pileckiego w Przemiarowie,

III miejsce zajęła Hanna Oleksa z Publicznej Szkoły Podstawowej im. rot. Witolda Pileckiego w Przemiarowie,

  • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce zajął Jakub Kozłowski z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w  Pułtusku w Pułtusku,

II miejsce zajęła Kinga Ciach z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w  Pułtusku w Pułtusku,

III miejsce zajął Bartosz Sitek z Zespołu Szkół zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

            Dzięki hojnym sponsorom: Zarządowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pułtusku, P.P.H.U. „ARTGUM” w Pułtusku, Panu Józefowi Łatyfowiczowi i firmie „ISBUD”, Zarządowi PSS „Społem” Pułtusk, Panu Janowi Kaczmarczykowi i firmie „DROGI I  MOSTY”, Dyrekcji Banku Spółdzielczego Oddział w Pułtusku, Panu Bogdanowi Pieńkosowi i  firmie „WROTMET”, Zarządowi Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz samorządowi Gminy Pułtusk dla  wszystkich finalistów zostały ufundowane atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto trzy pierwsze osoby mają zapewnione prawo udziału w  eliminacja powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

            Oprócz laureatów, nagrody w postaci albumów książkowych otrzymali także nauczyciele, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki w trakcie tegorocznych eliminacji. Wyróżnieni zostali:

  • Pani Mariola Finger z Publicznej Szkoły Podstawowej im. rot. Witolda Pileckiego w Przemiarowie,
  • Pani Beata Kamińska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie,
  • Pan Michał Lechmański z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w  Pułtusku.

Bardzo dobre warunki podczas konkursu zapewniła jak zawsze Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku działająca jako filia Akademii Finansów i  Biznesu VISTULA w Warszawie.

Specjalne podziękowania kierujemy również do strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Pułtusku, którzy zaprezentowali pojazdy, sprzęt i armaturę pożarniczą oraz przedstawili uczestnikom konkursu  zasady i specyfikę pracy strażaka.

Samodzielny Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych

REKLAMA

miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy