REKLAMA

Data publikacji: 25 lut 2020

ODPRAWA ROCZNA PUŁTUSKIEJ POLICJI

ODPRAWA ROCZNA PUŁTUSKIEJ POLICJI

w poniedziałek (24 lutego br.) w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku, odbyła się roczna narada podsumowująca wyniki pracy policjantów pułtuskiej Komendy za rok 2019. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Pułtusku przez mł. asp. Iwonę Czyż – p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji w Pułtusku.
Pierwszym punktem spotkania było zapoznanie kadry oraz przybyłych gości z pełniącym od dnia 24 lutego b.r. obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku przez nadkom. Sławomira Żelechowskiego, służącego wcześniej w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

Po gratulacjach, mł. insp. Jarosław Olszewski zaprezentował wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy w minionym 2019 roku. Komendant przedstawił strukturę jednostki i efekty pracy pionu kryminalnego.  Podkreślił, że uzyskanie dobrych wyników było możliwe dzięki zaangażowaniu społecznemu i dobrej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu.  Następnie zaprezentowane zostały efekty pracy pionu prewencji, stan bezpieczeństwa na drogach powiatu pułtuskiego i działania profilaktyczne podjęte na podległym terenie. Mł. insp. Jarosław Olszewski podkreślił rolę debat społecznych, jako bezpośrednią formę kontaktu z lokalną społecznością, co pozwala wsłuchać się w bieżące problemy i potrzeby mieszkańców. Komendant podziękował władzom samorządowym za wsparcie i przekazaną pomoc finansową na służby ponadnormatywne.

Słowa uznania, podziękowania policjantom za uzyskane wyniki w 2019 roku i życzenia wielu sukcesów w bieżącym roku życzyli policjantom również zaproszeni goście: Wicestarosta Pani Beata Jóźwiak, Burmistrz Pan Wojciech Gregorczyk, Kapelan pułtuskiej Policji ks. prał. Wiesław Kosek, Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku Pani Maria Dąbek- Djakon, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Pan Mirosław Barszcz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz wójtowie gmin.

Podsumowując Komendant Olszewski skierował do przedstawicieli samorządów i obecnych podmiotów wyrazy wdzięczności za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, przekazał również podziękowania policjantom i kadrze kierowniczej za bardzo dobrą i efektywną służbę.

podkom. Milena Kopczyńska, KPP w Pułtusku

Tagi: #Policja

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy