REKLAMA

Data publikacji: 23 mar 2021

KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Na najbliższej sesji, Rada Miejska w Pułtusku rozpatrzy projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Stawka opłaty obowiązująca na chwilę obecną tj. 20 zł za osobę, nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie.

W związku z rosnącą konsumpcją, Kraje Unii Europejskiej  produkują ogromne ilości odpadów, a z każdym rokiem jest ich coraz więcej. W 2019 r. wyprodukowano ich 225 mln ton w całej UE, a to oznacza ok. 502 kg odpadów na osobę. W Pułtusku jest to już niemal 350 kg odpadów rocznie na osobę!

MIESZKANIEC PUŁTUSKA WYTWARZA PRZECIĘTNIE 1 KG ODPADÓW DZIENNIE

Ilość produkowanych odpadów cały czas rośnie, stąd w UE obowiązują jedne z najsurowszych na świecie norm w zakresie ochrony środowiska. UE i rządy krajowe wyznaczyły jasne cele, aby zgodnie z nimi kształtować europejską politykę ochrony środowiska.  Zarówno Unia Europejska jak i polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadzają różne zmiany, po to by poprawić gospodarkę odpadami, co w efekcie ma zmniejszyć ilość odpadów. Samorządy zobligowane są do podporządkowania się wszelkim zmianom i wytycznym. Bezpośrednią przyczyną drastycznego wzrostu opłat za odbiór odpadów w polskich gminach jest ciągle rosnąca ilość produkowanych odpadów oraz podwyżki opłat na regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych. W latach 2016-2020 wzrosły koszty: paliwa – o 40%, energii elektrycznej - o 67% oraz płacy minimalnej - o 25%,  a także zostały wprowadzone nowe opłaty, które są przeznaczane na ochronę środowiska. Przełożyło się to na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów nawet o kilkaset procent, a gminy musiały podnosić stawki nawet 4-krotnie. Gmina Pułtusk nie posiada swojego czynnego składowiska odpadów, dlatego tak jak większość gmin oddaje odpady do regionalnych instalacji np. w Ciechanowie.

Gmina Pułtusk oraz Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, starają się minimalizować koszty związane z obsługą odbioru odpadów. Naszym wspólnym celem powinno być czyste środowisko oraz niskie opłaty. Możemy to osiągnąć przede wszystkim poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów, a także dobrą ich segregację, przez co część z nich może zostać ponownie przetworzona. Jedną ze zmian wprowadzonych przez Gminę i Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest segregowanie odpadów BIO w przeznaczonych do tego pojemnikach, które są sukcesywnie dostarczane do mieszkańców.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami musi się samofinansować i bilansować. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują opłaty związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Opłaty wnoszone przez mieszkańców muszą pokrywać te koszty,  a Gmina nie może zarabiać na odpadach, ale nie może też do nich dopłacać. W 2020 r. deficyt w budżecie Gminy na gospodarkę odpadami wyniósł ponad 4 mln zł, a bez wprowadzenia podwyżek w 2021 r. miałby wynieść nawet 5 mln zł.

W 2021 R. SPODZIEWANE KOSZTY GOSP. ODPADAMI  TO 10 MLN ZŁ A WPŁYWY TO TYLKO 5 MLN ZŁ PRZY STAWCE OPŁATY - 20 ZŁ/ OSOBĘ

Ciągły deficyt nie służy nikomu - odczujemy go wszyscy jako mieszkańcy, ponieważ nie starczy środków na inne działania takie jak edukacja, budowa dróg itp. Stawka 20 zł za osobę, a w przypadku posiadania przydomowych kompostowników stawka 17 zł za osobę jest jedną z najniższych w Powiecie i w regionie.

W miejscowościach sąsiednich obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na osobę:

 Sąsiednie GminyStawka (zł) / osobę
1.Gzy26
2.Wyszków25,90
3.Płońsk27
4.Serock27
5.Maków Mazowiecki28
6.Legionowo28
7.Nieporęt29
8.Nowy Dwór Mazowiecki30
9.Nasielsk31
10.Świercze36

Liczymy na Państwa zrozumienie i zachęcamy do podejmowania działań we własnych gospodarstwach domowych, celem ograniczenia strumienia odpadów przez wybór produktów z mniejszą ilością opakowań oraz prosimy o prawidłową ich segregację – dokładne instrukcje znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz np. na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku,
Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Tagi: #Ciechanów #Gzy #ile kosztują śmieci #Legionowo #Nieporęt #Płońsk #Pułtusk #Serock #Świercze #Urząd Miejski w Pułtusku #Wyszków

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy