REKLAMA

Data publikacji: 12 lut 2024

Informacja o doręczaniu decyzji podatkowych na rok 2024

Informacja o doręczaniu decyzji podatkowych na rok 2024

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, iż w lutym 2024 r. rozpoczyna się akcja roznoszenia decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2024 na terenie miasta Pułtuska. Natomiast na terenie gminy Pułtusk decyzje podatkowe będą roznoszone przez sołtysów danej wsi.

Zgodnie z art. 144 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa organ podatkowy doręcza pisma: – za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ (czyli Pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku), funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

W dni powszednie doręczanie korespondencji przez urzędnika odbywać się będzie po godzinach jego pracy.

Przy okazji wyczulamy naszych podatników na wszelkie próby oszustwa. Na żądanie podatnika doręczyciele – pracownicy Urzędu Miejskiego w Pułtusku zobowiązani są do przedstawienia identyfikatora służbowego, ponadto nie pobierają żadnych kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć decyzję podatkową.

Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru i najlepiej przygotować własny długopis, celem złożenia podpisu.

W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości prosimy konsultować się z pracownikami Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku – nr tel. 23 306 72 06 pok. nr 6 (wymiar podatku), 23 306 72 07 pok. nr 7 (kierownik Referatu)

Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada, jeśli ten przedłoży pisemne upoważnienie adresata przesyłki, pozwalające sąsiadowi na odbiór decyzji podatkowej.

Zachęcamy wszystkich Podatników do korzystania z bankowości elektronicznej i przypominamy, że zapłacić podatek można:

– dokonując zapłaty na indywidualne konto wskazane w decyzjach podatkowych,

– w punkcie kasowym Monetia zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku, w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku

 

 

 

 

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy

Wydawca

JJStudio Jan Kisiel

tel. 515 754 361
kontakt.jjstudio@gmail.com

Redakcja

tel. 515 754 361
redakcja@pultusk.news

Reklama oraz ogłoszenia

tel. 515 754 361
redakcja@pultusk.news