REKLAMA

Data publikacji: 8 paź 2023

Hafciarstwo kurpiowskie Puszczy Białej z wpisem na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Hafciarstwo kurpiowskie Puszczy Białej z wpisem na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

W Zakopanem odbyło się święto niematerialnego dziedzictwa kulturowego. "Oficjalnie odebrałyśmy wpis Hafciarstwa kurpiowskiego z Puszczy Białej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego" - informują przedstawicielki Stowarzyszenia "Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna" z Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie.

Depozytariusze 34 elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 4 praktyk na rzecz ochrony tego dziedzictwa otrzymali decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wręczenie decyzji oraz okolicznościowych tablic odbyło się 6 października w Zakopanem, podczas jubileuszowej gali niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W tym roku wydarzenie związane jest z jubileuszami 20-lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe to nasze tradycje, zwyczaje, obrzędy czy też umiejętności odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. To żywe przejawy kultury, które społeczności uznają za swoje dziedzictwo kulturowe. W ślad za ratyfikowaną przez Polskę Konwencją UNESCO, Narodowy Instytut Dziedzictwa, od 2013 roku, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie na liście znajduje się 85 zjawisk.

W Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem uhonorowane zostały zjawiska, które zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, pomiędzy grudniem 2021, a wrześniem 2023 roku.

W gali uczestniczyły przedstawicielki twórczyń ludowych kultywujące i przekazujące młodym pokoleniom tradycję i sztukę hafciarstwa kurpiowskiego. Działają w Stowarzyszeniu "Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna" oraz prowadzą Kuźnię Kurpiowską w ramach działalności stowarzyszenia. Prezesem stowarzyszenia jest twórczyni ludowa Halina Witkowska.

30 maja Minister Kultury Piotr Gliński zadecydował o wpisaniu Hafciarstwa kurpiowskiego z Puszczy Białej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To duże wyróżnienie dla naszego regionu. Wniosek do ministerstwa złożyli członkowie Stowarzyszenia Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna.

Krajowa lista jest spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski. Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności.

Decyzję o wpisie otrzymali w latach:

2021

 • Brodacze ze Sławatycz – zwyczaj pożegnania starego roku
 • Tradycje kulturowe Bukówca Górnego
 • Demoscena – kultura twórców dem

2022

 • Bursztyniarstwo kurpiowskie z Puszczy Zielonej
 • Snutka golińska – hafciarstwo południowej Wielkopolski
 • Hafciarstwo kurpiowskie z Puszczy Białej
 • Krzyżyki z palmy wielkanocnej – zwyczaj z terenów Opolszczyzny
 • Wielkanocne procesje konne na Górnym Śląsku
 • Barbórka górników węgla kamiennego w Wałbrzychu
 • Skubanie pierza na Śląsku Opolskim
 • Bacowanie
 • Tkanie rękawic furmańskich przez Czarnych Górali

2023

 • Koszyk wikowy – tradycja wyplatania w gminie Ciężkowice
 • Wyplatanie z korzeni świerkowych w Beskidzie Śląskim
 • Tradycje Barbórkowe oraz kult Św. Kingi wśród górników solnych kopalni w Bochni i Wieliczce
 • Zwyczaje związane z kultem Św. Barbary oraz tradycje górników kruszcowych na ziemi tarnogórskiej
 • Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska
 • Bobowska koronka klockowa
 • Plecionkarstwo na Śląsku Opolskim
 • Zielarstwo i ziołolecznictwo na Śląsku Opolskim
 • Tradycje hafciarskie w Dobrzeniu Wielkim
 • Tradycja wykonywania, ubierania i noszenia żywieckiego stroju mieszczańskiego
 • Tradycje flisackie na Dunajcu w Pieninach
 • Tradycje rzeźbiarskie ośrodka w Kutnie
 • Hafciarstwo kurpiowskie z Puszczy Zielonej
 • Garncarstwo w Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej, Pogwizdowie i Zalesiu
 • Barabanienie wielkanocne w Iłży
 • Wyplatanie koron żniwnych w Gogolinie
 • Wawrzyńcowe hudy
 • Hafciarstwo kaszubskie
 • Cymbały – umiejętność budowania i praktyka gry w Polsce południowo-wschodniej
 • Tkactwo dwuosnowowe powiatu węgrowskiego
 • Tradycyjna hodowla i loty gołębi pocztowych

Wręczone zostały również 4 decyzje dotyczące wpisu do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, który również ma charakter informacyjny. Stanowi formę upowszechniania wiedzy o programach, projektach i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie rejestr obejmuje 10 wpisów.

 • Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej
 • Reaktywacja i rozwój drzeworytu płazowskiego
 • Działalność Bukowiańskiego Centrum Kultury Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Misterium Męki Pańskiej na rynku Miejskim w Górze Kalwarii

Tekst na podstawie https://nid.pl/ Narodowy Instytut Dziedzictwa/ Foto Kuźnia Kurpiowska profil Facebook.

Tagi: #dziedzictwo narodowe #Hafciarstwo Kurpiowskie #Haft #Kuźnia kurpiowska #Puszcza Biała #tradycje

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy