REKLAMA

Data publikacji: 8 lip 2022

Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW kolejne gminy pozbędą się szkodliwych odpadów

Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW kolejne gminy pozbędą się szkodliwych odpadów

Ponad 728 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trafi do szesnastu gmin z powiatów pułtuskiego i makowskiego. W miniony poniedziałek umowy podpisano w Pułtusku.

4 lipca br. Kamila Mokrzycka - zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie podpisała w Pułtusku z szesnastoma samorządami umowy dotacyjne na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz inwestycje związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. W wydarzeniu wzięli udział również: Justyna Jakubiak – Dyrektor Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ciechanowie oraz  Marcin Grabowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce.

Większość przyznanych dotacji prawie w całości pokryje koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Wsparcie w wysokości ponad 437 tys. zł trafi do gmin: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy Bramura, Różan, Sypniewo, Szelków, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Zatory, Winnica oraz Miasta Maków Mazowiecki.

Dzięki wsparciu Funduszu szkodliwy azbest zostanie w bezpieczny sposób zdemontowany
z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Szkodliwy materiał przestanie stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Od 2018 roku WFOŚiGW w Warszawie przekazał mazowieckim samorządom ponad 40 mln zł na usuwanie azbestu. W tym roku w budżecie Funduszu zaplanowane jest kolejne 6 mln 800 tys. zł na ten cel.

Wnioski o dofinansowanie usunięcia materiałów zawierających azbest, wpływają do Urzędu Miejskiego w Pułtusku na bieżąco. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu WFOŚiGW  Gmina może udzielić dofinansowania 40 osobom z listy. Łącznie pozwoli to na pozbycie się z blisko 120 ton niebezpiecznych odpadów. 32 kolejne osoby czekają na kolejne środki finansowe, które pozwolą na dalsze działania w kierunku pozbywania się z naszego otoczenia szkodliwych materiałów, które są zagrożeniem dla zdrowia.

Dodatkowo cztery gminy otrzymały wsparcie finansowe na działania związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną.

- Gmina Karniewo uzyskała blisko 75 tys. zł na budowę Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Karniewo. Przyznana dotacja pokryje 74% kosztów inwestycji.

- Gmina Płoniawy – Bramura uzyskała ponad 73 tys. zł na budowę Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej. Dotacja pokryje 75% kosztów inwestycji.

- Gmina Młynarze uzyskała ponad 72,5 tys. zł na budowę Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej na placu gminnym w Młynarzach. Dotacja pokryje 74% kosztów inwestycji.

- Gmina Winnica uzyskała ponad 70 tys. zł na budowę Ścieżek Przyrodniczo-Edukacyjnej
w miejscowościach Poniaty Wielkie oraz Skorosze.

W 2022 roku WFOŚiGW w Warszawie zaplanował na działania związane z ochroną przyrody – 1 mln 240 tys. zł, z kolei na Edukację Ekologiczną 3 mln 274 tys. zł.

GMINY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE:

L.p.PowiatJednostkaNazwa zadaniaKoszt kwalifikowanyKwota dofinansowania% dofinansowania
1makowskiGmina CzerwonkaUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest18 516,0012 961,0070,00
2makowskiGmina KarniewoUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest34 868,0034 868,00100,00
3makowskiGmina KrasnosielcUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest35 000,0035 000,00100,00
4makowskiGmina MłynarzeUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest50 000,0035 000,0070,00
5makowskiGmina Płoniawy BramuraUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest25 896,0018 127,0070,00
6makowskiGmina RóżanUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest27 476,0019 233,0070,00
7makowskiGmina SypniewoUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest18 256,0018 256,00100,00
8makowskiGmina SzelkówUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest29 088,0029 088,00100,00
9makowskiMiasto Maków MazowieckiUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest14 730,0010 311,0070,00
10pułtuskiGmina GzyUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest22 452,0022 452,00100,00
11pułtuskiGmina ObryteUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest35 000,0035 000,00100,00
12pułtuskiGmina PokrzywnicaUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest35 000,0035 000,00100,00
13pułtuskiGmina PułtuskUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest50 000,0035 000,0070,00
14pułtuskiGmina ŚwierczeUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest33 693,2033 693,20100,00
15pułtuskiGmina WinnicaUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest40 000,0035 000,0087,50
16pułtuskiGmina ZatoryUsuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest28 088,0028 088,00100,00
17pułtuskiGmina WinnicaTworzenie ścieżek edukacyjnych w miejscowości Poniaty Wielkie oraz Skorosze93 700,0070 275,0075,00
18makowskiGmina KarniewoBudowa Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Karniewo100 983,1374 727,4974,00
19makowskiGmina Płoniawy-BramuraBudowa Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej97 800,0073 350,0075,00
20makowskiGmina MłynarzeRozbudowa Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej w Młynarzach na placu Gminnym98 118,1572 607,4374,00

Razem: 728 037,12

Opr. na podstawie informacji WFOŚiGW w Warszawie, www.pultusk.pl/foto UM Pułtusk

Tagi: #azbest #Czerwonka #Gzy #Karniewo #Maków Mazowiecki #Młynarze #Obryte #Płoniawy #Pokrzywnica #Pułtusk #Różan #Świercze #Sypniewo #Szelków #Warszawa #Wojewódzki Fundusz Ochorny Środowiska #Zatory

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy