REKLAMA

Data publikacji: 4 lip 2024

Dobre wiadomości dla mieszkańców gmin Pułtusk i Obryte

Dobre wiadomości dla mieszkańców gmin Pułtusk i Obryte

Staje się faktem przebudowa drogi do miejscowości Ponikiew, która przebiega przez gminy Pułtusk i Obryte, w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej do miejscowości Ponikiew na terenie Gminy Pułtusk i Gminy Obryte – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Pułtusk”.

Dzisiaj, 4 lipca 2024 r. podpisano umowę pomiędzy Nadleśnictwem Pułtusk a Gminą Pułtusk, dotyczącą realizacji tego ważnego zadania drogowego. Na mocy tej umowy Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie z Funduszu Leśnego w kwocie 1 mln 700 tys. zł. Burmistrz Miasta Pułtusk składa podziękowanie Nadleśniczemu i Sekretarzowi Nadleśnictwa Pułtusk za ich determinację i zaangażowanie oraz nieocenioną pomoc w pozyskaniu brakującej kwoty na sfinansowanie całości przedsięwzięcia drogowego.

 

Gmina Pułtusk już od 2019 r. zabiegała o realizację ważnego traktu komunikacyjnego jakim jest ok. 3 km odcinek drogi prowadzącej do miejscowości Ponikiew. Ważnego ze wzgledów przeciwpowodziowych, gdyż położonego na terenie zalewowym, stanowiącego swoistą zaporę chroniącą przed wodą Narwi.

 

Na wspólną realizację zadania musiała wyrazić zgodę Rada Gminy Obryte, która przyjęła argumentację Gminy Pułtusk przemawiającą za modernizacją drogi, podejmując uchwałę o wyrażeniu zgody na dysponowanie przez Gminę Pułtusk gruntem należacym do Gminy Obryte oraz zabezpieczyła symboliczny udział własny w kosztach inwestycji w kwocie 10 tys. zł. Umożliwiło to Gminie Pułtusk przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi, pozyskanie niezbędnych pozwoleń a przede wszystkim aplikowanie o środki zewnetrzne. Gmina Pułtusk złożyła dwa wnioski o pozyskanie środków na realizację drogi i na każdy z nich otrzymała dofinansowanie: 

w 2023 r. – dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 3 mln zł, co stanowi 60 % kosztów całości zadania;

w 2024 r. dofinansowanie z Funduszu Leśnego w kwocie 1 mln 700 tys. zł.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji, którym jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic k/Pułtuska.

 

Dzięki połączeniu tych dwóch źródeł koszt inwestycji zostanie w całości sfinansowany ze środków zewnętrznych. Jest to doskonały przykład dobrego montażu finansowego zadania, pozwalającego na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji, bez jednoczesnego obciążania budżetu Gminy Pułtusk.

 

P.O. Burmistrza Miasta Pułtusk

 

Źródło: www.pultusk.pl

autor: J K

Tagi: #Pułtusk #Ponikiew

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy