REKLAMA

Data publikacji: 20 mar 2024

Czym jest Sejmik Województwa Mazowieckiego? -tłumaczy Witold Chrzanowski

Czym jest Sejmik Województwa Mazowieckiego? -tłumaczy Witold Chrzanowski

Drodzy Czytelnicy, z przyjemnością informuję, że w najbliższych wyborach samorządowych postanowiłem ponownie – po pięcioletniej przerwie – ubiegać się o mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego -informuje Witold Chrzanowski. W związku z tym, chciałbym przybliżyć Państwu pojęcie Organu, do którego kandyduję oraz swoją osobę. Jednocześnie postaram się przekonać Państwa, dlaczego warto mieć delegata ze swojego regionu w tym najwyższym organie władzy samorządowej. By nie znudzić Czytelnika, ww. treści publikowane będą w kilku krótkich artykułach, pojawiających się cyklicznie.

Sejmik Województwa, czyli co…?

Sejmik województwa to odpowiednik rady gminy, rady powiatu na szczeblu wojewódzkim. To najwyższy organ samorządowej władzy w regionie. W jego skład wchodzi 51 radnych wybieranych raz na 5 lat, w 7 okręgach wyborczych. Sejmik powołuje Marszałka Województwa i jego Zarząd jako organ wykonawczy, tak jak Rada Powiatu powołuje Starostę i Zarząd Powiatu.

Sejmik Województwa, czym się zajmuje?

Sejmik przede wszystkim przyjmuje strategię rozwoju województwa oraz podejmuje decyzje kluczowe dla rozwoju regionu w obszarach, takich jak: służba zdrowia, kultura, sztuka, komunikacja, ochrona środowiska, sport, bezpieczeństwo i wiele innych. Sejmik dysponuje środkami publicznymi. W ramach uchwalonego budżetu, rozporządza finansami województwa dotując gminne i powiatowe inwestycje. Radnym nie są obce własne inicjatywy mieszkańców, działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich czy Lokalnych Grup Działania. Dostrzegają Ich potrzeby i zaangażowanie, w dowód czego wspierają Ich pomysły. Sejmik uchwala także autorskie programy wsparcia, w ramach których przekazuje środki finansowe na realizację projektów w różnych dziedzinach.

Sejmik Województwa, w jaki sposób pracuje?

Sejmik realizuje zadania podczas cyklicznych posiedzeń oraz w komisjach sejmikowych. To tam zapadają najważniejsze decyzje dotyczące m.in.: budżetu województwa, przyznania wsparcia finansowego dla gmin i powiatów, programów strategicznych czy stypendiów dla uczniów i studentów. Przyjmowane rozwiązania są szeroko konsultowane, co pozwala na poznanie opinii wszystkich interesariuszy. Dzieląc się z Państwem własnym doświadczeniem powiem, że podczas prac „Komisji, Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” – której miałem przyjemność przewodniczyć, zapadały decyzje co do projektów aktów prawa miejscowego, rozpatrywane były skargi i wnioski kierowane do Sejmiku, czy też poruszano kwestie wsparcia z budżetu Mazowsza działalności jednostek OSP.

 

Sejmik Województwa, co dotuje?

Jak już wcześniej wspomniałem, Sejmik uchwala budżet. Z poziomu województwa może zostać dofinansowane wiele przedsięwzięć. Samorząd Województwa finansuje inwestycje ponadlokalne, które są istotne zarówno dla mieszkańców całego województwa lub takie, których mniejsze jednostki samorządowe jak gminy czy powiaty nie są w stanie zrealizować samodzielnie. Zakres wsparcia jest bardzo szeroki. Są to środki dedykowane na budowę, modernizację dróg, obiektów sportowych, muzeów oraz renowację zabytków. Samorząd Województwa finansuje programy profilaktyki zdrowotnej i programy związane z wczesnym wykrywaniem chorób. Przekazuje dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu w szpitalach. Dofinansowuje energooszczędne oświetlenie uliczne, wymianę pieców węglowych, sprzęt dla straży pożarnych, zajęcia dla seniorów czy szkolenia dla młodzieży rozwijające kompetencje, a także monitoring oraz sieć wodociągową dla działkowców i wiele, wiele innych... Działania Sejmiku obejmują więc praktycznie każdą dziedzinę życia. Wszystko to, co leży nam na sercu i jest dla nas ważne, byśmy mogli żyć w zdrowszym, bezpieczniejszym, estetyczniejszym i bardziej ekologicznym otoczeniu.

Szanowni Państwo,

mam nadzieję, że udało mi się Państwu przybliżyć działalność Sejmiku Województwa Mazowieckiego, do którego – jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego – kandyduję
z listy nr 3 – KKW TRZECIA DROGA PSL – PL2050 SZYMONA HOŁOWNI. W kolejnych odsłonach postaram się zasygnalizować, czy i dlaczego warto mieć swojego delegata
w Sejmiku Mazowieckim oraz przybliżyć jego postać.

Już dziś zapraszam Państwa do przeczytania kolejnych odsłon.

Materiał KKW Trzecia Droga PSL - PL2050 Szymona Hołowni

autor: J K

Tagi: #Sejmik Województwa Mazowieckiego #wybory #2024 #Samorząd Mazowsza #Pułtusk #Trzecia Droga #PSL

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy