REKLAMA

Data publikacji: 29 kwi 2020

CZY 6 MAJA NAJMŁODSI PUŁTUSZCZANIE WRÓCĄ DO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLI?

CZY 6 MAJA NAJMŁODSI PUŁTUSZCZANIE WRÓCĄ DO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLI?

Od 6 maja rząd umożliwia otwieranie żłobków i przedszkoli, jednak w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą zdecydować o dalszym ich zamknięciu. Na terenie gminy Pułtusk podejmowane są działania w kierunku otwierania palcówek zgodnie z zaleceniami. Jednak nim to nastąpi wiele wytycznych musi zostać spełnionych a przede wszystkim musi zostać wydana pozytywna decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku. Samo otwarcie przedszkoli i żłobka nie jest proste. Dyrektorzy placówek i rodzice muszą spełnić wiele wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mimo, że w gminie mają dobre chęci i dążą do otwierania placówek, trzeba też sprawdzić, czy rodzice tak na prawdę chcą oddać pod opiekę już teraz swoje pociechy.

W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z dyrektorami przedszkoli i żłobka w celu omówienia warunków na jakich zostałyby otwarte. Czekamy również na doprecyzowanie rekomendacji. Podejmujemy działania, które pozwolą nam uruchomić przedszkola i żłobek w optymalnie krótkim czasie, zachowując zalecane standardy bezpieczeństwa. O szczegółach będziemy informować mieszkańców na bieżąco.

poinformował w rozmowie telefonicznej Mateusz Miłoszewski - Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk

W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z dyrektorami przedszkoli i żłobka w celu omówienia warunków na jakich zostałyby otwarte. Czekamy również na doprecyzowanie rekomendacji. Podejmujemy działania, które pozwolą nam uruchomić przedszkola i żłobek w optymalnie krótkim czasie, zachowując zalecane standardy bezpieczeństwa. O szczegółach będziemy informować mieszkańców na bieżąco.

poinformował w rozmowie telefonicznej Mateusz Miłoszewski - Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.  Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany rodzicom, gdy:

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o szczegółowych wytycznych, które będą obowiązywały w najbliższych tygodniach i miesiącach w związku z możlwioscią otwierania żłobków i przedszkoli. .Dotyczą one zarówno prowadzących instytucje, dyrektorów, opiekunów, jak też rodziców. To bardzo ważne, by stosować się do zaleceń – chodzi o bezpieczeństwo wszystkich.

Drogi rodzicu, zadbaj o to, by dziecko było dobrze przygotowane do powrotu do żłobka lub przedszkola

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż dyrektorowi lub opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Pamiętaj! Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę.

Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

SZCZEGÓŁOWA LISTA WYTYCZNYCH DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK ORAZ PRACOWNIKÓW I OPIEKUNÓW dostępna na stronie ministerstwa - kliknij i sprawdź

Opr. na podst. info. MRPiPS, konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, własne

Tagi: #2020 #6 maja #COVID-19 #edukacja #koronawirus #kuratorium oświaty #Ministerstwo Rodziny #otwarcie przedszkoli #powrót do żłobka #Pracy i Polityki Społecznej #Pułtusk #rekomendacje #rodzice #rodzina #sanepid

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy