REKLAMA

Data publikacji: 16 maj 2020

CO ZMIENI SIĘ OD 18 MAJA?

CO ZMIENI SIĘ OD 18 MAJA?

18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Podwyższony zostanie limit pasażerów w transporcie publicznym. Rząd wprowadza trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od 25 maja ruszy w szkołach podstawowych opieka nad uczniami klas 1-3. Będą możliwe bezpośrednie konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i uczniów ósmych klas.

Poniżej opisujemy dokładnie znoszone od 18 maja w późniejszych dniach obostrzenia. Należy jednak pamiętać, że stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.

Od 18 maja będziemy mogli:

Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym. Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

OPIEKA I EDUKACJA

Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja możliwe prowadzenie:

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi. Nadal obowiązkowe jest realizowanie podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rząd przedłuża zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Rząd podwyższa limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

lub

Przykład: Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszone będą również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)

Od 18 maja w poniedziałek zwiększony limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

Wprowadza się także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwia się także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. Od 18 maja możliwe będą m.in.:

UCZELNIE (od 25 maja)

Rząd chce przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Tagi: #bar #COVID-19 #dzieci #edukacja #fryzjer #gastronomia #Kancelaria Premiera #koronawirus #koronawirus w Polsce #kosciół #Ministerstwo Sportu #praca #Pułtusk #restauracja #sport #transport #znoszenie obostrzeń

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy