REKLAMA

Data publikacji: 14 maj 2020

CENNE ZNALEZISKO SPRZED 113 LAT. PREZENT NA JUBILEUSZ OSP W PUŁTUSKU

CENNE ZNALEZISKO SPRZED 113 LAT. PREZENT NA JUBILEUSZ OSP W PUŁTUSKU

W ostatnich dniach Ochotnicza Straż Pożarna Pułtusk wzbogaciła się o cenny eksponat - odznakę mundurową z 1907 r. ustanowioną z okazji XXV – lecia Ochotniczej Straży Ogniowej w Pułtusku. Szczęśliwym znalazcą, jest druh Łukasz, strażak OSP z podwłocławskiej miejscowości Warząchewka Polska. Odkrycia dokonał 1 maja br. O okolicznościach nabycia cennej historycznie pamiątki informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Pułtusku na swoim profilu społecznościowym Facebook.

„(…) Okoliczności w jakich owa odznaka została znaleziona są wręcz nieprawdopodobne. Jak przekazał nam druh Łukasz podczas spaceru z psem po okolicznych polach zauważył leżący na ziemi pozłacany przedmiot, który po oczyszczeniu okazał się odznaką mundurową naszej OSP. Jak to możliwe, że ten niezwykły element umundurowania pułtuskich strażaków-ochotników sprzed 113 lat znalazł się tak daleko od Pułtuska na polu uprawnym? Być może podczas wojny ktoś przemieszczając się w tamtym kierunku po prostu ją zgubił. Drugą zagadką jest data 1882 w lewej części odznaki świadcząca o roku powstania jednostki.(…)”

relacjonuje OSP Pułtusk

„(…) Okoliczności w jakich owa odznaka została znaleziona są wręcz nieprawdopodobne. Jak przekazał nam druh Łukasz podczas spaceru z psem po okolicznych polach zauważył leżący na ziemi pozłacany przedmiot, który po oczyszczeniu okazał się odznaką mundurową naszej OSP. Jak to możliwe, że ten niezwykły element umundurowania pułtuskich strażaków-ochotników sprzed 113 lat znalazł się tak daleko od Pułtuska na polu uprawnym? Być może podczas wojny ktoś przemieszczając się w tamtym kierunku po prostu ją zgubił. Drugą zagadką jest data 1882 w lewej części odznaki świadcząca o roku powstania jednostki.(…)”

relacjonuje OSP Pułtusk

Odznaka została bardzo ciekawie zaprojektowana. Środkowe pole odznaki wypełnia symbolika strażacka - hełm i dwa skrzyżowane toporki. U góry widnieje herb Pułtuska a po bokach napis „Str.(Straż) Ogn. (Ogniowa) Ochot. (Ochotnicza). W górnej części umieszczono dwie wymagające wyjaśnienia daty 1882 – 1907.

Kontrowersja wokół dat polega na tym, że OSO (pierwotna nazwa Ochotnicza Straż Ogniowa) w Pułtusku powstała 27 czerwca 1880 r. Jej pierwszym prezesem był Włodzimierz Łomnowski (Rosjanin) a pierwszym kapelanem ks. prał. Wiktoryn Krzyżanowski. Pierwsze dwa lata, to czas ważnych spotkań, walnego zgromadzenia, kupowania podstawowego sprzętu i co najważniejsze, to czas wstępowania do straży druhów ochotników. Być może pierwsza data 1882 r. łączy się z ostatecznym opracowaniem i zatwierdzeniem statutu OSO dn. 11 lutego 1882 r. i pierwszą publikacją „wykazu” członków rzeczywistych w Pułtusku w liczbie 99.

Druga data na odznace, to rok 1907. Zgodnie z faktami historycznymi, skoro OSO w Pułtusku powstała w 1880 r., to jubileusz 25- lecia wypadał w 1905r., ale z powodów politycznych, strajku szkolnego młodzieży polskiej w 12 miastach Królestwa Polskiego, w tym uczniów gimnazjum klasycznego w Pułtusku, jubileusz OSO przełożono na „spokojniejszy czas”, co zrealizowano dopiero 18 sierpnia 1907 r. Jak potwierdza w swym opracowaniu historii OSP w Pułtusku Z. Krystofik; tego dnia w jubileuszu wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Pułtuska, a członkom Ochotniczej Straży Ogniowej wręczono specjalnie wybite medale, odznaki. Uroczystość poprzedziła msza św. w miejscowej kolegiacie, której przewodniczył kapelan OSO Ks. Brunon Michał Palmowski, notariusz konsystorza pułtuskiego i wikariusz, następnie prefekt wszystkich szkół prywatnych i miejskich w Pułtusku.

Znaleziona odznaka jest więc świadkiem nie tylko historii OSP Pułtusk, ale i bogatej historii naszego miasta.

Ks. D. T. Kisiel, historyk regionalista

Tagi: #cenna odznaka znaleziona w polu #FACEBOOK #Historia #jubileusz OSP Pułtusk #ks. Dariusz Kisiel #OSP #oznaka strażacka sprzed 133 lat #Pułtusk #znaleziona odznaka

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy