REKLAMA

Data publikacji: 6 sie 2020

6 SIERPNIA 1920 "gen. Władysław Sikorski o Pułtusku"

6 SIERPNIA 1920 "gen. Władysław Sikorski o Pułtusku"

6 SIERPNIA 1920 ROKU, PIĄTEK  Naczelne Dowództwo wydało „Rozkaz do przegrupowania” (nr 8358/III) związany z planem kontrofensywy polskiej polegającym na wzmocnieniu rejonu Warszawy i Modlina, związaniu walką w tym rejonie nacierających oddziałów bolszewickich, a następnie wykonaniu manewru znad Wieprza na tyły wojsk Michaiła Tuchaczewskiego. Generał Władysław Sikorski pisał o szczególnej roli Pułtuska w tych zamierzeniach:

Jednym z pierwszych, a nieodzownych warunków powodzenia zarysowanego planu było utrzymanie Pułtuska w naszem ręku. Ten ważny węzeł strategiczny odgrywał niejednokrotnie wybitną rolę w historji wojen. W 1806 roku bił się pod Pułtuskiem marszałek Davoust, zapoczątkowując w ten sposób kampanję Napoleona 1806/7 roku. W 1914 roku Pułtusk miał stanowić cel niemieckiego uderzenia, wychodzącego według planu Scblieffena z Prus Wschodnich i zharmonizowanego z planowanem równocześnie uderzeniem austrjackiej armji na Lublin. W 1920 roku utrzymanie Pułtuska w naszem ręku decydowało o powodzeniu zamierzonej 8 sierpnia kontrakcji. Jego zaś upadek wprowadzał zasadniczą zmianę w realizacji planu z 6 sierpnia. Według planu bowiem, rozważanego dnia 8 sierpnia w Naczelnem Dowództwie, wokoło Pułtuska miał się dokonać obrót prawego skrzydła odrzuconych przez nas na wschód rosyjskich wojsk o niespełna 180°. Jego upadek nietylko unicestwiłby ten zamiar, ale zarazem przekreślił zadanie 5-tej armji, wyznaczone jej 6 sierpnia, a polegające na defensywnej osłonie lewego skrzydła polskiego frontu przed obejściem, podejmowanem przez czerwoną armję, maszerującą wzdłuż niemiecko-polskiej granicy. (pisownia oryginalna)

W. Sikorski, Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, Lwów-Warszawa-Kraków 1928, s. 59.

Jednym z pierwszych, a nieodzownych warunków powodzenia zarysowanego planu było utrzymanie Pułtuska w naszem ręku. Ten ważny węzeł strategiczny odgrywał niejednokrotnie wybitną rolę w historji wojen. W 1806 roku bił się pod Pułtuskiem marszałek Davoust, zapoczątkowując w ten sposób kampanję Napoleona 1806/7 roku. W 1914 roku Pułtusk miał stanowić cel niemieckiego uderzenia, wychodzącego według planu Scblieffena z Prus Wschodnich i zharmonizowanego z planowanem równocześnie uderzeniem austrjackiej armji na Lublin. W 1920 roku utrzymanie Pułtuska w naszem ręku decydowało o powodzeniu zamierzonej 8 sierpnia kontrakcji. Jego zaś upadek wprowadzał zasadniczą zmianę w realizacji planu z 6 sierpnia. Według planu bowiem, rozważanego dnia 8 sierpnia w Naczelnem Dowództwie, wokoło Pułtuska miał się dokonać obrót prawego skrzydła odrzuconych przez nas na wschód rosyjskich wojsk o niespełna 180°. Jego upadek nietylko unicestwiłby ten zamiar, ale zarazem przekreślił zadanie 5-tej armji, wyznaczone jej 6 sierpnia, a polegające na defensywnej osłonie lewego skrzydła polskiego frontu przed obejściem, podejmowanem przez czerwoną armję, maszerującą wzdłuż niemiecko-polskiej granicy. (pisownia oryginalna)

W. Sikorski, Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, Lwów-Warszawa-Kraków 1928, s. 59.

Materiały opracowane przez Monikę Żebrowską i Michała Filipa Świdwę

REKLAMA

miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy