/Konferencja w ZSZ im. J. Ruszkowskiego

Konferencja w ZSZ im. J. Ruszkowskiego

W czwartek 16 listopada w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyła się konferencja pn.: “Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele regionalnych firm, instytucji oraz uczelni: Izabela Kierska, Agata Łojek, Iwona Studniak, dr inż. Robert Janczewski, Krzysztof Baran, Iwona Pacławska, Marzena Staniszewska-Szeliga.

Konferencje zainaugurowała Anna Kmiołek-Gizara, Dyrektor 252 im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. W ramach wydarzenia odbyły się również indywidualne konsultancje z prelegentami.

Prelegenci poruszyli następujące tematy:

“Znaczenie sieci współpracy w szkolnictwie zawodowym” – Izabela Kierska MSCDN Ciechanów ekspert Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET

“Współpraca Urzędów Pracy oraz instytucji działających na rzecz rynku pracy ze szkołami kształcącymi w zawodach – możliwości perspektywy” – Agata Łojek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Iwona Studniak Doradca zawodowy PUP w Pułtusku

“Rozwój branży informatycznej i logistycznej w Polsce i na świecie” – dr inż. Robert Janczewski, Wydział Inżynierii i Ekonomii, Zakładu Informatyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

“Skuteczne narzędzia do organizacji i optymalizacji pracy” – Krzysztof Baran, Dyrektor Zarządzający spółki AGGE należącej do Grupy Mardom oraz Joanna Groszkowska – Dyrektor Presonalny w Grupie Mardom, a także Iwona Pacławska Dyrektor Personalny i Administracyjny ETI POLAM

“Sieć Współpracy SYNERGIA w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku” – Marzena Staniszewska – Szeliga nauczyciel ZSZ

Idea organizacji takich konferencji jest bardzo dobra. Największą wartością takich spotkań jest przekazanie przez prelegentów wiedzy praktycznej, swoich doświadczeń zawodowych, wartości jakimi kierują się w poszukiwaniu pracowników i czego oczekują od swoich pracowników . Uczniowie otrzymali tam konkretne wskazówki i tylko od nich będzie zależało, czy wykorzystają tę wiedze w przyszłości.