/OSP Trzciniec już oficjalnie w KSRG. Uroczyste wręczenie aktów w Komendzie Wojewódzkiej PSP 

OSP Trzciniec już oficjalnie w KSRG. Uroczyste wręczenie aktów w Komendzie Wojewódzkiej PSP 

9 listopada 2023 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączających do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych terenu województwa mazowieckiego. Decyzję odebrali również przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jednostki OSP ubiegające się o włączenie do KSRG muszą spełnić szereg wymogów, między innymi pod względem wyszkolenia i wyposażenia, które są podstawą dla Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do wydania pozytywnych decyzji o włączeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Foto KW PSP w Warszawie

Akty włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z dniem 1 października 2023 roku odebrali: po raz pierwszy – przedstawiciele 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ponowne włączenie  – przedstawiciele 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednostka OSP Trzciniec również została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego o czym już informowaliśmy.

9 listopada przedstawiciele jednostki w Trzcińcu odebrali akt włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Naszą jednostkę reprezentowali: dh Robert Czyżewski – Prezes OSP Trzciniec, wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pułtusku, powiatowego ZOSP RP, dh Marcin Czyżewski – Vice Prezes OSP Trzciniec, st. bryg. Maciej Piątek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

Uroczystego wręczenia aktów włączenia do KSRG, w imieniu Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera. Andrzeja Bartkowiaka, dokonali:
– nadbryg. Jarosław Piotrowski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
– st. bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
– st. bryg. Rafał Zimochocki – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
– druhna Katarzyna Paprocka – Członek Prezydium OW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, reprezentująca Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego.

Po raz pierwszy akty odbierali przedstawiciele:

 1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzyniu – powiat białobrzeski,
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu – powiat garwoliński,
 3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Janówku Górze – powiat legionowski,
 4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Krubinie – powiat legionowski,
 5. Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosicach – powiat łosicki.
 6. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustelniku – powiat miński,
 7. Ochotniczej Straży Pożarnej w Sinołęce – powiat miński,
 8. Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie – powiat miński,
 9. Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu – pow. pułtuski.
 10. Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielinie – powiat siedlecki,
 11. Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokasie – powiat sochaczewski,
 12. Ochotniczej Straży Pożarnej w Krypach Szlacheckich – powiat węgrowski,
 13. Ochotniczej Straży Pożarnej w Starejwsi – powiat węgrowski.

Akty ponownego włączenia odebrali przedstawiciele:

 1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu – powiat miński,
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli – powiat otwocki,
 3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej – powiat radomski,
 4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszadłach– powiat wołomiński.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną; jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

Gratulujemy druhom wejścia w szeregi KSRG. To wielkie wyróżnienie za którym idą też nowe zadania operacyjne na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

Opracowano na podstawie informacji Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie/ Foto: sekc. Katarzyna Urbanowska – Oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz OSP Trzciniec