/PESTYCYDY W KASZY JAGLANEJ. GIS ostrzega – ta partia produktu jest niebezpieczna dla zdrowia

PESTYCYDY W KASZY JAGLANEJ. GIS ostrzega – ta partia produktu jest niebezpieczna dla zdrowia

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pestycydu – chlorpiryfosu w jednej z partii kaszy jaglanej. Chlorpiryfos jest substancją szkodliwą dla zdrowia.

Trwa procedura wycofywania danej partii produktu.

Biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące toksyczności tej substancji czynnej należy uznać, że każdy poziom przekraczający ustaloną wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości może potencjalne stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: KRAW PAK Kasza jaglana, 500g

Producent: FPHU “KRAWPAK” Stanisław Krawczyk, Rogóźno Kolonia 29, 22- 600 Tomaszów Lubelski

Numer partii: 2023 07 03

Data minimalnej trwałości: 19/09/2024

Działania podjęte przez producenta i organy urzędowej kontroli:

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Właściciel zakładu po otrzymaniu informacji o zakwestionowaniu partii kaszy jaglanej  poinformował swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji i rozpoczął proces wycofywania.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii kaszy jaglanej określonej w tym komunikacie.

Na podstawie informacji GIS