/Pasowanie na ucznia w “Trójeczce”

Pasowanie na ucznia w “Trójeczce”

8 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Uczniowie zaprezentowali najpierw krótki program artystyczny, a potem złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. P. Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia i przypomniała, że “To nie przysięga sprawia, że wierzymy człowiekowi, ale człowiek, że wierzymy przysiędze”.

Po uroczystym pasowaniu odbył się bal pierwszoklasistów.