Burmistrz zaprasza do konsultacji

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XL/310/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…

Używał gróźb i przemocy. Pochodzi z Mokotowa a…

Policjanci z Wydziału Kryminalnego pułtuskiej komendy zatrzymali 38-latka, który poszukiwany był przez warszawski sąd dwoma nakazami doprowadzenia do aresztu śledczego. Mężczyzna dokonał w przeszłości rozboju i zmuszając do określonego zachowania, używał gróźb i przemocy w…