/Kto z kim przestaje, takim się staje!

Kto z kim przestaje, takim się staje!

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku włączył się w XIX edycję Kampanii Białych Serc poświęconą wpływowi środowiska rówieśniczego na młodego człowieka, którego efektem bywa uzależnienie. Hasło tegorocznej edycji kampanii brzmi: “Kto z kim przestaje, takim się staje!”

W szkole zrealizowano wiele działań profilaktycznych, których celem było uświadomienie młodzieży jak olbrzymim zagrożeniem dla zdrowia i życia są nałogi. W ramach kampanii odbyło się spotkanie z aspirant szt. Katarzyną Grzechnik, która wraz ze specjalistami szkolnymi, pedagogiem Iloną Dynak oraz psychologiem Ewą Mazurkiewicz przekazała uczniom informacje na temat cyberprzemocy, praw i obowiązków świadka oraz zachowań ryzykownych.

W kolejnym spotkaniu uczestniczyli strażacy z OSP w Trzcińcu oraz druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Goście przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W ramach kampanii odbywała się również nauka samoobrony. Zajęcia poprowadził Marcin Dąbrowski, nauczyciel wychowania fizycznego w ZS im. B. Prusa, Prezes Klubu Sztuk Walki „SENSHI”. Kolejnym akcentem sportowym był mecz piłki siatkowej zorganizowany przez nauczyciela wychowania fizycznego pana Tomasza Kowalskiego. Uczniowie promowali w ten sposób aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

Młodzież pod kierunkiem nauczycielek Aleksandry Czyżewskiej i Jolanty Siudy, przygotowała także scenkę profilaktyczną związaną z tematem kampanii.

Akcję zapoczątkowała kilka lat temu p. Justyna Rachuba-Mućka. Od zeszłego roku szkolnym koordynatorem jest p. Jolanta Siuda.

Fot. Facebook ZS im. Bolesława Prusa