/Bądźmy eko również 1 listopada!

Bądźmy eko również 1 listopada!

Przed pułtuskimi cmentarzami stanęły zniczo-półki. Można umieścić na nich niepotrzebne znicze w dobrym stanie, które mogą być wykorzystane ponownie przez inne osoby odwiedzające groby swoich bliskich.

To jeden z elementów akcji (d)EKO ZNICZ, którą organizuje Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we współpracy z pułtuskimi parafiami. Jak informują organizatorzy, w naszym mieście wyrzucamy aż 200 ton odpadów cmentarnych rocznie. Wspólnymi siłami możemy znacznie zmniejszyć tę ilość.

Akcja obejmuje wiele działań. Organizatorzy zachęcają m.in. do wykonania ekologicznych zniczy, do korzystania ze zniczo-półki oraz do jazdy ekobusem. Odbywa się także konkurs fotograficzny.

Szczegóły akcji na poniższym plakacie: