/Sprawdzą motocyklistów ale nie tylko. Weekend pod znakiem wzmożonych działań Policji

Sprawdzą motocyklistów ale nie tylko. Weekend pod znakiem wzmożonych działań Policji

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego skupią się jutro (sobota, 28 października) na motocyklistach, zaś w niedzielę przeprowadzą wzmożone działania pod nazwą “Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Policjanci będą przypominać o potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego oraz zachowaniu prawidłowych relacji pomiędzy kierującymi pojazdami, rowerzystami i pieszymi.

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach to jeden z priorytetów pracy policjantów. Jutro od wczesnych godzin porannych na drogach powiatu pułtuskiego policjanci wydziału ruchu drogowego przeprowadzą działania pn. „Motocykl”, których celem jest m.in. eliminowanie z ruchu drogowego kierujących motocyklami, którzy nie posiadają uprawnień do tej kategorii pojazdu, kontroli stanu technicznego motocykli a także sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców.

Pamiętajmy, że w przypadku nawet najdrobniejszej kolizji motocykla i samochodu, to motocyklista ma najmniejsze szanse na przeżycie. Przed wykonaniem manewru skrętu czy zmiany pasa spójrzmy uważnie w lusterka. Motocykl często staje się widoczny dopiero w ostatnim momencie.

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

W niedzielę funkcjonariusze będą zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych i rowerzystów, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale także zachowanie samych pieszych. Nadzorem będą objęte również miejsca szczególnie niebezpieczne, w tym przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których w przeszłości doszło do potrąceń niechronionych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy o stosowanie się do ograniczeń prędkości i respektowanie praw pieszych.

Autor: kom. Milena Kopczyńska