/W Gdańsku ślubowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku

W Gdańsku ślubowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku

W środę 25 października 2023 r. na Górze Gradowej w Gdańsku odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszych klas z 14 liceów mundurowych CN-B Feniks z Białegostoku, Ciechanowa, Gdańska, Iławy, Kielc, Kętrzyna, Olsztyna, Ostrołęki, Piotrkowa Trybunalskiego, Płocka, Pułtuska, Radomia, Starogardu Gdańskiego oraz Wyszkowa.

Wśród kadetów znaleźli się także uczniowie I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mjr. rez. Jacka Pajdę Dyrektorowi Generalnemu Liceów mundurowych Feniks płk. rez. Jarosławowi Chrobotowi. Ślubowało 720 kadetów.

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji gen. bryg. Mirosław Bryś, który kadetom wytrwałości i zaangażowania.

Wiceprezes Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks Pani Katarzyna Wojda powitała licznie przybyłych gości, przedstawicieli jednostek wojskowych, formacji mundurowych, rodziców i wszystkich sympatyków Feniksa.

Podczas uroczystości głos zabrał także Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy gen dyw. w st. spocz. Jan Kempara. W swoim wystąpieniu zwrócił się do uczniów:

“Gratuluję Wam wyboru. Szkoły mundurowe Feniksa to rozpoznawalny znak jakości. Życzę Wam, żebyście wynieśli z Feniksa te wartości, które w przyszłości uczynią z Was w pełni wartościowych i odpowiedzialnych obywateli naszej Ojczyzny”.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej pod dowództwem porucznika Piotra Cuprysia, tamburmajorem był bosmanmat Jakub Musik.

Odbył się także pokaz musztry paradnej w wykonaniu kadetów z I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku.

Fot oraz inf. CN-B Feniks, Radio Gdańsk