/Nauczyciele z “Klaudynki” odznaczeni!

Nauczyciele z “Klaudynki” odznaczeni!

24 października br. Przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Ciechanowie wręczyli odznaczenia nauczycielom za długoletnią służbę i za szczególne zasługi dla oświaty. W gronie odznaczonych jest pięcioro nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej. Nauczycieli do odznaczenia nominował dyrektor szkoły Kamil Grabowski.

Srebrne Medale za Długoletnią Służbę otrzymali p. Joanna Malik-Malicka i p. Artur Salamon, a Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymały p. Marzanna Kołodziejska i p. Barbara Trzcińska.
Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania wręczono p. Annie Latek.

Niebawem pełna lista odznaczonych i wyróżnionych z naszego regionu.

Fot. i informacja: Facebook Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej