/LII Zjazd Najstarszych Szkół w Polsce w LO im. Piotra Skargi w Pułtusku

LII Zjazd Najstarszych Szkół w Polsce w LO im. Piotra Skargi w Pułtusku

W piątek 20 października 2023 r. Dyrektorzy Najstarszych Szkół z całej Polski zjechali do Pułtuska. W Liceum Ogólnokształcącym w Pułtusku uroczyście otwarto LII Zjazd Najstarszych Szkół w Polsce.

Wizyta jest zaplanowana na 3 dni i ma na celu wymianę doświadczeń między dyrektorami szkół. Uczestnicy zjadu przyjechali już wczoraj, był to czas na wspólne spotkanie przy kolacji, zwiedzanie miasta w tym także pułtuskiego zamku.

Dziś uroczystości rozpoczęto od Mszy Świętej w intencji uczestników zjazdu, która odbyła się w kościele św. Piotra i Pawła w Pułtusku. Następnie wszyscy przenieśli się do hali sportowej LO. Wydarzenie zainaugurowała dyrektor LO im. Piotra Skargi w Pułtusku Anna Majewska.

Głos zabrali: minister Henryk Kowalczyk, wicestarosta Powiatu Pułtuskiego Beata Jóźwiak, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk oraz prezes Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce Marzenna Modrzewska – Michalczyk.

Po przemówieniach przyszedł czas na spot filmowy prezentujący działalność Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. W krótkim filmie zobaczyliśmy także zdjęcia szkół należących do stowarzyszenia. Po spocie honorowi członkowie stowarzyszenia zostali obdarowani wyróżnieniami.

Następnie prelekcje pn. ,,Chlubą każdego narodu są jego szkoły.’’ wygłosili prof. Radosław Lolo Prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Piotrkowskiej.

Profesor wspominał m.in. , że w tych murach w Kolegium Jezuickim kształcono na najwyższym poziomie i całkowicie za darmo. Uczyło się tu blisko 900 uczniów. Jednym z uczniów był Jakub Wujek, który obronił tutaj doktorat. Jego doktorat trwał cały dzień. Pod koniec XVI w. Jezuici kształcili tu także teologów. W tych murach mieściło się również Diecezjalne Seminarium Duchowne.

Kolejną prelekcję wygłosiła Paulina Biernacka doktorantka Akademii Finansów i Biznesu Vistula, pracownik Muzeum regionalnego. Temat prelekcji:  ,,Pułtuskie Liceum w kontekście niebieskiego mundurka’’

Ostatnią prelekcję wygłosiła Anna Krawczyńska – nauczyciel historii LO im. Piotra Skargi w Pułtusku. Temat prelekcji to: ,,Znani nauczyciele i wychowankowie Skargi’’

Wśród uczniów jednej z najstarszych szkół w Polsce znaleźli się m.in.: Piotr Skarga, Jakub Wujek, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Jerzy Ossoliński, Aleksander Kakowski, Ryszard Sosnkowski, Halina Elżbieta Mazurowa, Stanisław Kosko, Teofil Antoni Jaksa Kwiatkowski (1809-1891),Teodor Ignacy Bogdan Jański.

Po prelekcji spotkanie podsumowała dyrektor Anna Majewska:

Szanowni Państwo, miejsce, w którym mieszkamy i mamy je na co dzień, często jest przez nas niedoceniane i niedostrzegane. Dopiero po latach myślami i wspomnieniami wracamy do obrazów, osób, sytuacji, zapachów, czy miejsc. Każdy pamięta i definiuje je inaczej. Seneka powiedział, że „Pamięć stanowi o wdzięczności”. Przeszłość jest zatem nie tylko zbiorem odległych wydarzeń, to życiodajna siła, która tworzy przesłanki do lepszego zrozumienia rzeczywistości i nadchodzącej przyszłości: jej wydarzeń, procesów i płynności. Gubiąc pamięć, tracimy drogowskaz wiodący nas w dalszą drogę. Czasy minione, nasze Liceum i miasto nad Narwią rozsławił Wiktor Gomulicki we ,,Wspomnieniach niebieskiego mundurka”. Książka ta odtwarza przeżycia autora z okresu nauki w szkole właśnie naszej szkole. We Wstępie do,,Wspomnień….” Andrzej Gronczewski napisał ,,Gomulicki skłania nas ciągle do spotkań i porównań. Zaprasza do rozmowy o fenomenach niesionych przez rzekę czasu”. Przeszłość pozwala lepiej zrozumieć i docenić współczesny świat. Zapraszam Państwa serdecznie na montaż słowno-muzyczny ,,Przeszłość jest najlepszym wyznacznikiem przyszłości” w wykonaniu uczniów naszego Liceum.

Za montaż-słowno mzuczny odpowiedzialni byli nauczyciele pułtuskiego LO: Jolanta Rutkowska, Anna Krawczyńska oraz Rafał Chmielewski.

Na koniec Dyrektr Szkoły w podziękowaniu za pomoc w organizacji wydarzenia wręczyła pamiątkowe obrazki.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Mazowiecki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk.

https://fb.watch/nOtvnHrOMz/

Fotorelacja: