/Koniec budowy ścieżki rowerowej

Koniec budowy ścieżki rowerowej

Firma Infrastruktura BUD – 59 Sp. z o.o. z Warszawy zakończyła budowę ścieżki rowerowej z oświetleniem solarnym na odcinku Winnica – Golądkowo o długości 3032m oraz oświetlenie istniejącej ścieżki rowerowej w miejscowościach: Winnica, Glinice Wielkie, Skoroszki, Skorosze, Poniaty Wielkie. Umowa opiewa na kwotę 3 054 215,88 zł brutto.

Powstał nowy ciąg rowerowy o szerokości 3 m z nawierzchnią asfaltową, z poboczami o szer. 0,5 m, ze wzmocnionymi przejazdami, dwoma pasami technicznymi, oświetleniem solarnym i oznakowaniem.

Na powyższą inwestycję Gmina Winnica uzyskała  dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  w wysokości 2.660.000 zł.

Wkrótce uroczyste otwarcie.

Informacja i fot.: Gmina Winnica https://www.gminawinnica.pl/