/Powiat Pułtuski – frekwencja wyborcza do godz. 12:00 zadowala.

Powiat Pułtuski – frekwencja wyborcza do godz. 12:00 zadowala.

Powiat Pułtuski – Frekwencja do godz. 12:00 to 24,47% (w Polsce 22,59%). Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania: 9 705. Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania: 39 654

Kolejne informacje o 18:30.