/Ponad 105 mln zł z dofinansowań rządowych trafi do naszego regionu! [FOTO]

Ponad 105 mln zł z dofinansowań rządowych trafi do naszego regionu! [FOTO]

Dzisiaj (11.10.23 r.) na Zamku w Pułtusku odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie z programów rządowych dla trzech powiatów: pułtuskiego, makowskiego i wyszkowskiego. Promesy przekazał minister Henryk Kowalczyk.

Dofinansowania pochodzą z trzech funduszy:
Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma, Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – PGR oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W RAMACH PIERWSZEGO z trzech programów tj. VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do naszego regionu trafi blisko 70 mln zł.

Gmina Pułtusk otrzymała promesy na łączną kwotę 16,5 mln zł.:

– 8 000 000,00 zł wsparcia rządowego na kompleksową poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk – etap III,


– 2 000 000,00 zł dofinansowania na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i odcinku ul. Mickiewicza w Pułtusku,

– 3 998 791, 58 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

– 2 499 791,58 zł na przebudowę drogi gminnej Płocochowo – Kokoszka.

Powiat Pułtuski ponad 20 mln zł.

Łączna kwota, jaką otrzymał Powiat Pułtuski wynosi ponad 20 milionów złotych:

– 5 246 543,17 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi powiatowej – ulicy Białowiejskiej w mieście Pułtusk,

– 10 800 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kompleksową przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego oraz

– 4 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi powiatowej 3419W na odcinku Kowalewice Włościańskie – Ostrzeniewo.

Na ogromne dofinansowania mogły liczyć także gminy wiejskie z powiatu pułtuskiego:

Pokrzywnica – 11.6 mln zł.

Obryte 11.7 mln zł.

Świercze 11.8 mln zł.

Zatory 9.5 mln zł.

Winnica 11.5 mln zł.

Gzy 12.4 mln zł.

Nasz region od początku naborów w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzymuje znaczące wsparcie finansowe.
Dotychczas gmina Pułtusk otrzymała wsparcie na 52 inwestycje na łączną kwotę ponad 228 mln zł gdzie wartość tych zadań wynosiła ponad 242 mln zł.

We wszystkich gminach powiatu pułtuskiego łącznie z RPIS zrealizowano:

22 inwestycje/zadania w gminie Obryte

17 w gminie Zator

21 w gminie Pokrzywnica

32 w gminie Winnica

30 w gminie Świercze

25 w gminie Gzy.

FOTORELACJA: