/OSP Trzciniec włączona do KSRG. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju

OSP Trzciniec włączona do KSRG. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju

“Włączenie naszej jednostki do Krajowego Systemu stawia przed nami nowe wyzwania i mobilizuje do dalszego działania. Data ta zapisze się na stałe na kartach historii naszej jednostki” – mówi dh Rober Czyżewski – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu. Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak z dniem 1 października włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 157 jednostek straży pożarnej. Wśród nich jest OSP Trzciniec.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w jego struktury to prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Jednostka będąca w systemie ma możliwość dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego rzutu w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w KSRG to m.in. walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.

1 października 2023 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podpisał 155 decyzji dotyczących włączenia jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, w tym: 89 nowych. 66 ponownie, 2 jednostki wojskowych straży pożarnych, w tym: 2 ponownie. Wśród jednostek włączonych do KSRG jest OSP Trzciniec.

Starania o włączenie naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego zaczęliśmy prowadzić kilka lat temu, między innymi poprzez pozyskanie fabrycznie nowego samochodu Ratowniczo Gaśniczego czy szkolenie strażaków ratowników. Każdy nowy sprzęt wchodzący do wyposażenia, każdy napisany i zrealizowany wniosek – wszystko robiliśmy z myślą o KSRG.

dh Robert Czyżewski – wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pułtusku, powiatowego ZOSP RP oraz Prezes OSP Trzciniec

Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wymagań. W struktury KSRG mogą wejść tylko najlepiej wyszkolone, wyposażone i wykazujące najwyższą gotowość operacyjną jednostki OSP na terenie kraju. Posiadanie zarówno odpowiedniego wyposażenia sprzętowego, określonej liczby wyszkolonych druhów, skutecznych systemów łączności, powiadamiania i alarmowania, jak również pozostawanie w gotowości do podejmowania działań ratowniczych, to tylko niektóre z wymagań stawianych jednostkom OSP pretendującym do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu stawia również na edukację młodego pokolenia oraz wyszkolenie przyszłych następców, którzy będą stali na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności -zgodnie z maksymą „Bogu na chwałęludziom na ratunek”.

Pragniemy rozwijać się, aby móc nieść pomoc osobom jej potrzebującym. Zdobytą wiedzę przekazujemy członkom naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej a także uczniom z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wyznajemy zasadę, iż lepiej jest zapobiegać pożarom niż je gasić. Profilaktyka jest istotnym obszarem naszej działalności, jednakże staramy się być w ciągłej gotowości do niesienia pomocy.

dodaje Prezes OSP Trzciniec

Gratulujemy druhom z OSP Trzciniec wejścia w szeregi KSRG. To wielkie wyróżnienie za którym idą też nowe zadania operacyjne na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, w ramach posiadanych sił i środków, współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Gotowość operacyjna sił i środków KSRG, w szczególności dyspozycyjność, wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt ratowniczy, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym, według kryterium obszaru chronionego, tzn. niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczania powstałego nagłego zagrożenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia w najkrótszym czasie.

Na podstawie informacji OSP Trzciniec, gov.pl, własne. Foto: OSP Trzciniec/ pultusk.pl/ przedszkole Minilland/ własne pultusk.news