/Jego dziedzictwo to nie tylko ta nazwa… Ul. Grzegorza Russaka w Pułtusku oficjalnie otwarta [FOTO]

Jego dziedzictwo to nie tylko ta nazwa… Ul. Grzegorza Russaka w Pułtusku oficjalnie otwarta [FOTO]

Dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia. Ulica, której nazwa brzmi ul. Grzegorza Russaka staje się dowodem uznania Jego wysiłku i poświęcenia a także ciężkiej pracy na rzecz rozwoju Domu Polonii w Pułtusku – mówił syn Michał Russak podczas symbolicznego otwarcia ulicy i uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej byłemu dyrektorowi pułtuskiego Zamku, wspaniałemu człowiekowi.

Zgodnie z decyzją radnych Rady Miejskiej w Pułtusku, odcinek drogi przy ul. Szkolnej, prowadzący na most arkadowy Zamku to teraz ul. Grzegorza Russaka. 5 czerwca 2023 r. na wspólnym posiedzeniu stałe Komisje Rady Miejskiej w Pułtusku w dowód uznania za zasługi poniesione na rzecz Domu Polonii w Pułtusku i społeczności lokalnej pozytywnie zaopiniowały wniosek o nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej przy Domu Polonii w Pułtusku nazwę – ulica Grzegorza Russaka, który był jego wieloletnim Dyrektorem. Kolejno przyjęto uchwałę w tej sprawie.

Śp. Grzegorz Russak był również znanym kucharzem, gawędziarzem, propagatorem narodowych tradycji kulinarnych, które pułtuski zamek nadal pielęgnuje, ale nie tylko – o czym możemy dowiedzieć się z tablicy, której odsłonięcia dokonano w minioną sobotę.

Inicjatorem nadania ulicy prowadzącej do pułtuskiego Zamku imienia byłego dyrektora Domu Polonii oraz wnioskodawcą do Rady Miejskiej w Pułtusku był Grzegorz Gerek wpierany przez przyjaciół. Jako inicjator wydarzenia, powitał wszystkich zgromadzonych i w krótkim przemówieniu wspominając zasługi Śp. Grzegorza Russaka, znaczeniu Jego dokonań dla lokalnej społeczności ale również tradycji polskiej, uzasadnił działania w kierunku realizacji swojej inicjatywy.

Na uroczystość przybyli m.in: rodzina, bliscy i przyjaciele Śp. Grzegorza Russaka, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Pułtusk (Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz), Radni Rady Miejskiej w Pułtusku (Łukasz Skarżyński, Andrzej Wydra, Michał Kisiel) oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska – wiceprezes Krzysztof Łachmański, Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku Michał Kisiel, proboszcz parafii pw. Św. Mateusza w Pułtusku ks. kan. Jarosław Arbat oraz przedstawiciele pułtuskich firm. Na ręce żony Śp. Grzegorza Russaka Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz wraz z Zastępcą Burmistrza Mateuszem Miłoszewskim złożyli tekst uchwały, zgodnie z którym ulica nosi imię Grzegorza Russaka.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: żona Śp. Grzegorza Russaka, Jolanta wraz synem Michałem i wnukiem Szymonem oraz Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskie w Pułtusku Ireneuszem Purgaczem.

Ta ulica prowadzi nas ku pamięci o tym niezwykłym człowieku, który z wielkim zaangażowaniem zarządzając Domem Polonii dał nowe życie temu obiektowi. (…) To tu wśród Was, wspaniałych ludzi spędził najbardziej owocne lata swojej kariery zawodowej. Myślę, że dzięki niemu a z udziałem Państwa, Zamek stał się cennym obiektem dla miasta Pułtusk, miejscem do którego chętnie przyjeżdżamy, które chętnie odwiedzamy…

Michał Russak – syn Śp. Grzegorza Russaka