/NIEBAWEM RUSZĄ PRACE BUDOWLANE. Powstaną 63 mieszkania w budynku koszarowym przy al. Tysiąclecia

NIEBAWEM RUSZĄ PRACE BUDOWLANE. Powstaną 63 mieszkania w budynku koszarowym przy al. Tysiąclecia

Budynek po byłej jednostce wojskowej w Pułtusku, który Gmina Pułtusk odkupiła od prywatnego właściciela czeka gruntowna przebudowa. Został rozstrzygnięty przetarg, wyłoniony wykonawca a w miniony piątek podpisano umowę z wykonawcą. Dzięki tej inwestycji powstaną nowe mieszkania i punkty usługowe.

W opisie zamówienia czytamy, iż zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeśli więc nic nie stanie na przeszkodzie budynek mieszkalny przy al. Tysiąclecia powinien zostać oddany do użytku w 2025 roku.

Inwestycja realizowana jest przez Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, której wspólnikiem wraz z siedmioma innymi samorządami i Krajowym Zasobem Nieruchomości jest Gmina Pułtusk. SIM jest w większej części finansowany przez BGK a więc środki w znacznej części pochodzą ze Skarbu Państwa. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

W maju spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na odbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku.

poddasze

Wybrany został już wykonawca i jak czytamy w oficjalnych dokumentach z wyboru:

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: RENEWAL ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętokrzyska 9, 26-021 Daleszyce. Oferta odpowiada wymaganiom określonym w SWZ, ustawie Pzp oraz uzyskała najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert, więc w świetle przepisu art. 239 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą.

Poniżej informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznana im punktacja w ramach kryteriów oceny ofert.

piętro

Z zamówienia wynika, że w budynku powstaną mieszkania:
– 1 pokojowe – 9 szt. – 288 m2
– 2 pokojowe – 38 szt. – 1 574 m2
– 3 pokojowe – 14 szt. – 779 m2
– 4 pokojowe – 2 szt. – 146 m2
razem: 63 szt. – 2 787 m2 p.u.m.
POWIERZCHNIE WSPÓLNE: – komunikacja – 784 m2 p.u. – pomieszczenia techniczne- 76 m2 POWIERZCHNIA USŁUGOWO-BIUROWA parter – 461 m2
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU – 4 108 m2

parter

Historia budynków zgodnie z opisem z dokumentów przetargowych

Budynki były realizowane około 1880 – 1890 roku. Budynki podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków: nr. rej.: A-307 z 18.12.1966. – zespół koszar ul. Wojska Polskiego. Przedmiotowy budynek koszarowy, jest obiektem trzy kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym murowanym z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej i cementowo – wapiennej. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Fundamenty o szerokości 100 cm murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, na podbudowie z kamienia polnego spojonego gliną o szerokości 200 cm i wysokości 75 cm. Ściany nośne zewnętrzne parteru murowane z cegły pełnej o wymiarach 28x14x7 cm na zaprawie wapiennej o grubości 2,5 cegły, I i II piętra o grubości 2 cegieł. Wewnętrzne nośne wykonane z cegły ceramicznej o grubości 3 cegieł. Ściany nie posiadają izolacji przeciwwilgociowej Nadproża łukowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej w rolkę stojącą. Strop na parterem ceramiczny na belkach stalowych z I 260 i w rozstawie osiowym co 155 cm w formie ciężkiej płyty stropowej Kleina. Stropy nad piętrem i drugim piętrem ceramiczne na belkach stalowych z I 260 i w rozstawie osiowym co 140 cm w formie średniej płyty stropowej Kleina. Na płytach stropowych ceramicznych warstwa trocin mineralizowanych wapnem o grubości 15- 20 cm przykryta. (cyt. za opisem z dokumentów dołączonych do oferty przetargowej – pisownia oryginalna)

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Mieszkania wybudowane zostaną na gruntach należących do wspólników SIM Północne Mazowsze, czyli KZN, oraz gminy i miasta:  Ciechanów, Czernikowo, Baboszewo, Glinojeck, Płońsk, Pułtusk, Sierpc i Załuski. W pierwszym etapie planowana jest budowa 1070 mieszkań o średnim metrażu 50 metrów kwadratowych. W planach zabudowy wielorodzinnej są mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Przeznaczone one będą na wynajem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale posiadają zdolność czynszową. To mieszkania dla rodzin o średnich dochodach, których nie stać na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym.

Opr. na podstawie informacji: ezamowienia.gov.pl/ pultusk.pl/ www.gov.pl / strona SIM Północnego Mazowsza / foto z danych w dokumentach przetargowych oraz pultusk.news