/Nowe wiaty przystankowe w Gminie Gzy

Nowe wiaty przystankowe w Gminie Gzy

Gmina Gzy zakończyła realizację zadań współfinansowanych przy pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”- „Mazowsze dla sołectw 2023″.

W ramach otrzymanego dofinansowania zostały zrealizowane następujące zadania:

  1. Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Borza Strumiany (2 wiaty przystankowe)

Kwota inwestycji: 19507,80 zł w tym:

9753,90 zł – Pomoc finansowa z budżetu Województwa

9753,90 zł – Fundusz Sołecki

  • Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Begno  (2 wiaty przystankowe)

Kwota inwestycji: 18277,80 zł w tym:

9138,90 zł – Pomoc finansowa z budżetu Województwa

9138,90 zł – Fundusz Sołecki

Gmina Gzy otrzymała kolejne środki finansowe, dzięki którym sołectwa mogą się rozwijać i poprawiać bezpieczeństwo swoich mieszkańców.

Informacja: https://gminagzy.pl/