/Nowa ulica w Pułtusku już oznakowana. Zamontowano tabliczki: ul. Grzegorza Russaka

Nowa ulica w Pułtusku już oznakowana. Zamontowano tabliczki: ul. Grzegorza Russaka

Dzisiaj rozpoczęto montaż oznakowania z nową nazwą ulicy przy wjeździe na pułtuski Zamek, tuż obok Sądu Rejonowego. Zgodnie z decyzją radnych Rady Miejskiej w Pułtusku z czerwca br. krótki odcinek drogi przy ul. Szkolnej, prowadzący na most arkadowy Zamku to teraz ul. Grzegorza Russaka.

W dniu 5 czerwca 2023 r. na wspólnym posiedzeniu stałe Komisje Rady Miejskiej w Pułtusku w dowód uznania za zasługi poniesione na rzecz Domu Polonii w Pułtusku i społeczności lokalnej pozytywnie zaopiniowały wniosek o nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej przy Domu Polonii w Pułtusku nazwę – ulica Grzegorza Russaka, który był jego wieloletnim Dyrektorem.  Śp. Grzegorz Russak był również znanym kucharzem, gawędziarzem, propagatorem narodowych tradycji kulinarnych, które pułtuski zamek nadal pielęgnuje.

Podczas Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w tej sprawie.