/Decyzja ZRID podpisana. Od jutra ruszają prace na obwodnicy Pułtuska

Decyzja ZRID podpisana. Od jutra ruszają prace na obwodnicy Pułtuska

Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 57 i nr 61. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.


Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W konferencji towarzyszącej podpisaniu decyzji udział wzięli: Członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Jarosław Wąsowski.Obwodnica Pułtuska zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, na terenie gminy wiejskiej Pokrzywnica oraz gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk.


Projektowany odcinek drogi krajowej nr 61 (obwodnica Pułtuska) oraz nowy przebieg drogi
krajowej nr 57 (obejście Kleszewa i Przemiarowa) stanowi fragment połączenia pomiędzy Warszawą a Augustowem. Inwestycja ta pozwoli na stworzenie ciągu komunikacyjnego dostosowanego dla ruchu
samochodów osobowych i ciężarowych. Wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez wyprowadzenia
ciężkiego ruchu tranzytowego poza miasto.


W zakres całego zamierzenia budowlanego wchodzi budowa dwujezdniowego odcinka drogi
krajowej nr 61 o długości ok. 16,8 km wraz z jednojezdniowymi odcinkiem drogi krajowej nr
57 długości ok. 3 km. Ponadto wybudowane zostaną 4 węzły drogowe, obwód drogowy,
chodniki, ścieżki pieszo rowerowe, drogi obsługujące przyległy teren wraz z niezbędną
infrastrukturą związaną z drogami oraz obiektami inżynierskimi. Przebudowane zostaną
również sieci uzbrojenia terenu.

Tekst powstał na podstawie opracowania Zespołu Prasowego Wojewody Mazowieckiego

Fot. Pultusknews