/Adrian Grzegorczyk. Kandydat na posła z listy KW Bezpartyjni Samorządowcy.

Adrian Grzegorczyk. Kandydat na posła z listy KW Bezpartyjni Samorządowcy.

Zniesienie podatku dochodowego PIT, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, zniesienie dwukrotnego opłacania składek zdrowotnych dla osób pracujących na tzw. etacie i na własnym rachunku, wprowadzenie systemu kaucyjnego na import produktów rolnych do Polski spoza UE czy bon edukacyjny/ rozwojowy dla uczniów. To postulaty, z którymi ,,idą do wyborów” Bezpartyjni Samorządowcy. O szczegółach programu oraz kilka zdań o sobie pisze Adrian Grzegorczyk, kandydat na posła do Sejmu RP.

Nazywam się Adrian Mateusz Grzegorczyk i jestem kandydatem na posła. Pochodzę z małej rolniczej miejscowości Porządzie. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych oraz kierunek: Politologia ze specjalizacją Zarządzanie Bezpieczeństwem na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Stypendysta programu Erasmus+ na Klaipėdos Universitetas oraz członek honorowy koła naukowego Krytycznej Myśli Społeczno-Politycznej Aurea Dicta w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Ostatnie lata i miesiące były szczególnie intensywne, a moja praca skupiała się na działaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym, Strażą Miejską, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz koordynowaniem spraw uchodźców z Ukrainy w Mieście i Gminie Serock. Jestem głęboko wdzięczny za prace, a i przekonany, że odpowiedzialność, którą dzierżyłem, wzbogaciła mnie o nowe, przydatne dla naszej społeczności kompetencje.

Zdecydowałem, że dołączę do drużyny Bezpartyjnych Samorządowców, gdyż wizja Polski bezpieczej jest moją wizją. Bezpartyjni Samorządowcy to inicjatywa ludzi, których celem jest normalna Polska. Normalna, czyli bezpieczena, nowoczesna, przedsiębiorcza, będąca blisko ludzi i służąca ludziom, równa dla wszystkich i skoncentrowana na dobru społeczeńśtwa i interesie narodowym

Rozwój i bezpieczeństwo to dwa z pozoru różne, jednak tak naprawdę uzupełniające się wymiary. Budowanie bezpiecznej Polski pod względem gospodarczym, kulturowym, społecznym, militarnym, zdrowotnym, czy żywnościowym jest aspektem kluczowym dla poszerzania możliwości rozwojowych państwa. Poszerzanie możliwości rozwojowych państwa to natomiast budulec przetrwania. Naród wewnętrznie podzielony, uśpiony i co najgorsze pasywny, to naród słaby i podatny na wpływy zewnętrzne, dlatego też uważam, że nadszedł czas aby zakończyć ideologiczne spory i zacząć budować dobrobyt poprzez docenienie codziennej ciężkiej pracy Polek i Polaków. Nadszedł czas aby nasza polityka, czy to w wymiarze wewnętrznym, bezpieczeńśtwa, czy międzynarodowym była budowane na kanwie racjonalności z uwzględnieniem zarówno krótko jak i długofalowego interesu naszego pańśtwa

Jeśli uważacie Państwo tak jak ja, że współczesna polityka niszczy wartość pracy, zapomina o tych, którzy budowali, budują oraz budować będą naszą gospodarkę, o ludziach ciężko pracujących, niejednokrotnie na kilku etatach, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z propozycjami i programem wyborczym, który Państwu oferuję.

Program wskazuje między innymi na potrzbę docenienia ludzi pracujących, na ułatwienie systemu podatkowego i zmniejszenie biurokratycznej fali. My jako Bezpartyjni Samorządowcy proponujemy zniesienie podatku dochodowego PIT, wprowadzenie systemu kaucyjnego na import produktów rolnych do Polski spoza UE, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, bon edukacyjny/ rozwojowy dla uczniów, czy  zniesieniem dwukrotnego opłacania składek zdrowowynych dla osób pracujących na tzw. etacie i na własnym rachunku.

Jestem głęboko przekonany, że ciężką pracą można osiągnąć sukces, a polityka powinna ją doceniać.

Zapraszam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w wyborach oraz zapoznania się z moją osobą. (facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551468117956 )

Pozdrawiam Adrian Grzegorczyk

(artykuł sponsorowany)