/NARODOWE CZYTANIE W PUŁTUSKU

NARODOWE CZYTANIE W PUŁTUSKU

Przed nami 12. edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą jest powieść „Nad Niemnem” zasłużonej polskiej pisarki, Elizy Orzeszkowej. Pułtusk przyłącza się tradycyjnie do akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP w 2012 r. i zaprasza na Narodowe czytanie już w najbliższy piątek o godz. 17.00.

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela od lat angażuje lokalną społeczność do uczestnictwa w akcji Narodowego Czytania, która swoim zasięgiem dociera już do wielu zakątków na całym świecie – tam gdzie są Polacy i Polonia. Dlatego też, zapraszamy w imieniu organizatorów już w najbliższy piątek, 8 września o godz. 17.00 na plac przed biblioteką przy ul. Słowackiego 6.

Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 r. wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Inicjatywa ma na celu promowanie czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury, a także wzmacnianie kulturowej i narodowej tożsamości Polaków.

Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książka ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.