Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy Winnica

Zostały zakończone prace związane z zagospodarowaniem terenu przy sali konferencyjnej Urzędu Gminy Winnica. Utwardzono teren ekopłytami, wykonano chodnik, nasadzenia drzew i krzewów, posiano trawę i nawieziono kamienie. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. Źródło:…