/[WYWIAD] Wystawa w Muzeum Regionalnym w Pułtusku

[WYWIAD] Wystawa w Muzeum Regionalnym w Pułtusku

Zostało już tylko kilka dni na oglądanie wystawy “80-lecie utworzenia 1. Batalionu Saperów”, która prezentowana jest od kwietnia w Muzeum Regionalnym w Pułtusku. Batalion w istotny sposób wpisał się w dzieje naszego miasta i zapewniał bezpieczeństwo mieszkańcom. Warto zapoznać się z historią batalionu zwłaszcza, że w sierpniu szczególnie doceniamy bohaterstwo i odwagę żołnierzy. O wystawie, Batalionie Saperów i szczegółach związanych ze zwiedzaniem rozmawialiśmy z autorem wystawy Michałem Świdwą.

Jak przebiegały prace związane z przygotowaniem wystawy?

Praca nad każdą wystawą jest swego rodzaju wyzwaniem. Przede wszystkim wymaga dokonania kwerendy – badań nad tematem, selekcji materiału oraz jego organizacji. Ma to na celu przekazanie w przystępny sposób tematu za pomocą tekstu, zdjęć, grafik zawartych na wystawie planszowej.

Jak udało się pozyskać muzealia? Które z nich mogą szczególnie zainteresować zwiedzających?

Odpowiednio wyselekcjonowane zabytki służą potwierdzeniu opowiadanej na wystawie planszowej historii. Ich pozyskanie wiąże się ze współpracą pomiędzy instytucjami muzealnymi, a także z osobami związanymi z tematem. W tym przypadku z wojskowymi służącymi w 1. Batalionie Saperów oraz ich rodzinami.

Jako przykład interesujących obiektów, które znalazły się na ekspozycji można wskazać zabytki związane z wojenną historią pułkownika Mieczysława Męczyńskiego. Udostępnione przez rodzinę fotografie, dokumenty i odznaczenia, umożliwiły pokazanie wycinka wojennej historii tej jednostki, a także prezentację sylwetki osoby istotnej w historii naszego miasta – dowódcy oddziału saperów – który brał czynny udział w rozminowywaniu naszego powiatu w ciągu kilku powojennych lat.

Na ekspozycji znajdują się również zabytki związane z działalnością saperską starszego chorążego Sztabowego Tadeusza Kozioła, który do 1989 r. aktywnie uczestniczył w ponad 200 interwencjach mających na celu usunięcie wojennych pozostałości, a także brał udział w misjach pokojowych w ramach ONZ i pomocy społeczności Pułtuska podczas powodzi 1979 roku.

W tym miejscu można rozważyć, jak niebezpieczne było zadanie sapera, gdyż rozbrojenie każdej miny było spojrzeniem śmierci w oczy…  Warto podkreślić, że saperzy działali regularnie zabezpieczając tereny Pułtuska od tzw. „zardzewiałej śmierci” do 1955 roku, ale ilość materiałów niebezpiecznych była tak duża, że do dzisiaj zachodzi konieczność interwencji saperów.

Podczas tworzenia ekspozycji staraliśmy się wybrać najciekawsze z dostępnych zabytków związanych z 1. Batalionem w postaci elementów wyposażenia saperskiego, dokumentów osobistych i odznaczeń, pozbawionych cech bojowych min oraz mundurów oficerskich.

Czy mógłby Pan pokrótce opowiedzieć dlaczego działalność Batalionu była ważna dla mieszkańców miasta?

1. Batalion Saperów, stacjonując przez 25 lat w Pułtusku wpisał się w jego historię. Saperzy, którzy działali nie tylko na terenie powiatu, ale także na terenie województwa, niewątpliwie przyczynili się do zwiększenia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Rozwiązanie 1. Batalionu Saperów w 2001 r. i opuszczenie przez żołnierzy budynków koszarowych zakończyło wojskową historię miasta, która trwała od 1921 roku.

Wystawę można oglądać od 13 kwietnia. Czy cieszy się zainteresowaniem wśród mieszańców i turystów?

Prezentowana w Muzeum Regionalnym w Pułtusku wystawa cieszy się zainteresowaniem zarówno wśród turystów, jak i pułtuszczan, którzy pamiętają zaangażowanie Batalionu w życie miejskie. Często też dokładają swoją cegiełkę do historii tej jednostki, wspominając i udostępniając nowe informacje. Jest to niezwykle istotne, gdyż powojenna historia 1. Batalionu Saperów jest marginalizowana w literaturze, co jest doskonałym impulsem do prowadzenia dalszych badań historycznych i zachowania pamięci o działaniach w czasie pokoju tej jednostki dla dalszych pokoleń.

Niezwykle satysfakcjonujący jest dla nas odbiór wystawy przez byłych wojskowych i ich rodziny, a także osoby cywilne związanych z wojskiem, którzy z sentymentem zapoznawali się z jej treścią i nierzadko wskazywali na swoich bliskich lub znajomych znajdujących się na prezentowanych fotografiach.

Zostały ostatnie tygodnie na zwiedzanie wystawy. Jak zachęciłby Pan czytelników do wizyty w Muzeum Regionalnym w sierpniu?

Wystawa pt. “80-lecie utworzenia 1. Batalionu Saperów” służy przedstawieniu pokojowej działalności wojska stacjonującego przez wiele lat w naszym mieście. Umożliwia społeczeństwu zapoznanie się z jego historią, jej zachowanie i przekazywanie dalszym pokoleniom, które ze względu na czas jaki dzieli ich od rozwiązania jednostki, często nie są świadome jej istnienia i wkładu. Jest także wyrazem pamięci i szacunku wobec działań saperów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej ekspozycji, która jest prezentowana w kamienicy ul. Rynek 36, na którą wstęp jest wolny.