/[FOTO] Ingres nowego proboszcza parafii św. Mateusza ks. kan. Jarosława Arbata

[FOTO] Ingres nowego proboszcza parafii św. Mateusza ks. kan. Jarosława Arbata

“Dzisiaj podczas ingresu w który wprowadzał czcigodny ksiądz Ekonom Diecezji Płockiej, przekazywał mi klucze do kościoła słowami: “otwieraj drzwi kościoła”… A ja powiem: “otwieraj drzwi nieba i prowadź ludzi do życia wiecznego” – mówił do wiernych podczas dzisiejszej Mszy Św. nowy proboszcz parafii pw. Św. Mateusza w Pułtusku ks. kan. Jarosław Arbat. W samo południe rozpoczęła się piękna i równocześnie skromna uroczystość wprowadzenia nowego proboszcza.

Ingres rozpoczął się wprowadzeniem ks. kan. Jarosława Arbata do świątyni. Przed drzwiami bazyliki wprowadzający ks. kan. Roman Bagiński Ekonom Diecezji Płockiej przekazał nowemu proboszczowi klucze do kościoła.

Ks. kan. Roman Bagiński podał do publicznej wiadomości nominację proboszczowską, sygnowaną przez Biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego oraz przybliżył zgromadzonym życiorys proboszcza.

Duszpasterza powitali jego nowi parafianie a wśród nich m.in.: dzieci – przedstawiciele najmłodszego pokolenia parafian oraz grup parafialnych, a także przedstawiciele Samorządu Gminy Pułtusk.

Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył nowy Ksiądz Proboszcz. Wymowne i chwytające za serce było skierowane do wiernych kazanie.

Podczas Mszy Św. ks. kan. Jarosław Arbat zwrócił się w nim m.in. do byłego proboszcza ks. inf. Wiesława Koska dziękując za dotychczasową pomoc i wsparcie. Podziękował za obecność m.in.: parafianom, księżom kapituły pułtuskiej, księżom z którymi dotychczas współpracował oraz siostrom z dwóch pułtuskich zgromadzeń. Docenił w swoich podziękowaniach pracę wszystkich osób, które miały swój wkład w organizację uroczystej Mszy Św. Docenił każdy, najdrobniejszy gest wsparcia i pomocy.

Ks. kan. mgr Jarosław Arbat, poprzednio proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze, od 1 lipca 2023 r. jest proboszczem parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany wicedziekanem dekanatu pułtuskiego, do końca obecnej kadencji.