/ZMIANY W PNIEWSKIEJ PARAFII

ZMIANY W PNIEWSKIEJ PARAFII

Biskup Płocki Szymon Stułkowski ogłosił nominacje wikariuszowskie i proboszczowskie. Dotyczą one również pniewskiej parafii.

Ks. mgr Paweł Andrzej Perdion, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany został (z dniem 23 sierpnia 2023 r.) wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie. 

Biskup Płocki Szymon Stułkowski w dniu 29 maja 2023 r., uchylił dekret z dnia 12 maja 2023 r., mianujący ks. mgr. Mirosława Wółkiewicza proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie. Ks. mgr Mirosław Wółkiewicz, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie, z dniem 1 lipca 2023 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Rocha w Janowie. Zastąpi tym samym ks. mgr Pawła Sprusińskiego, dotychczasowego proboszcza parafii w Janowie, który z dniem 30 czerwca 2023 r., na własną prośbę został zwolniony z urzędu proboszcza tejże parafii.

Opr. na podstawie www.dicezjaplocka.pl