ZMIANY W PNIEWSKIEJ PARAFII

Biskup Płocki Szymon Stułkowski ogłosił nominacje wikariuszowskie i proboszczowskie. Dotyczą one również pniewskiej parafii. Ks. mgr Paweł Andrzej Perdion, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany został (z dniem 23 sierpnia…

ZMIANY W PUŁTUSKICH PARAFIACH

Dzisiaj (29 maja) Biskup Płocki Szymon Stułkowski ogłosił nominacje wikariuszowskie i proboszczowskie. Te pierwsze dotyczą dwóch parafii pułtuskich i pniewskiej. Nominacje wikariuszowskie (z dniem 23 sierpnia 2023 r.): PRAFIA PW. ŚW. MATEUSZA W PUŁTUSKU Ks.…