/W “Klaudynce” odbyła się Olimpiada Profilaktyczno-Sportowa

W “Klaudynce” odbyła się Olimpiada Profilaktyczno-Sportowa

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku odbyła się wczoraj Olimpiada Profilaktyczno-Sportowa. Wzięli w niej udział uczniowie klas pierwszych z pułtuskich szkół podstawowych.

Celem spotkania było:

– integrowanie najmłodszych uczniów szkół podstawowych Gminy Pułtusk,

– kształtowanie zachowań prozdrowotnych,

–  zdobycie i utrwalenie wiedzy nt. zdrowego stylu życia,

– propagowanie bezpiecznych zabaw dla dzieci,

–  zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej,

–  ćwiczenie sprawności działania i komunikowania się w grupie,

– wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

Wszyscy świetnie się bawili, dopingowali swoje drużyny i miło spędzili czas.

Zwycięzcą konkurencji sportowo-wiedzowych została drużyna z Publicznej Szkoły nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, a nagroda za doping powędrowała do gospodarzy – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

Pomysłodawcami Olimpiady i jej organizatorami są nauczyciele: Małgorzata Archacka, Artur Salamon, Joanna Łach, Katarzyna Budna.

Fot.: Facebook Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej