/Znamy laureatów pierwszej edycji konkursu „Nauczyciele z Życiem”

Znamy laureatów pierwszej edycji konkursu „Nauczyciele z Życiem”


68 szkół z całej Polski wzięło udział w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciele z Życiem” Fundacji DKMS. Wśród 15 laureatów znalazły się zespoły z województwa: podkarpackiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Konkurs zaowocował 1665 nowymi rejestracjami potencjalnych Dawców szpiku, niezliczonymi, kreatywnymi działaniami edukacyjnymi i wielkim zaangażowaniem zarówno nauczycieli, jak i młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

Fundacja DKMS, chcąc docenić rolę pedagogów i zachęcić ich do podejmowania kolejnych działań prospołecznych, w grudniu ubiegłego roku ogłosiła konkurs „Nauczyciele z Życiem. Zadaniem konkursowym postawionym przed nauczycielami było przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców Szpiku. Do konkursu mógł/mogła przystąpić każdy/a nauczyciel/nauczycielka szkoły ponadpodstawowej, który/a wraz z uczniami przeprowadzi akcję w okresie wrzesień – marzec 2022/2023.Do konkursu zgłosiło się 68 szkół z całej Polski, z czego 44 przesłały sprawozdania z realizacji zadania konkursowego.

Cieszymy się, że nauczyciele oraz uczniowie tak chętnie przystąpili do konkursu. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że poziom merytoryczny i kreatywny był bardzo wysoki, a pomysły na realizację działań adekwatne do lokalnych potrzeb. Cieszy nas również fakt, że Zespoły aktywizowały nie tylko szkolną społeczność, ale także mieszkańców swoich miast i miasteczek

mówi Marta Kamińska, Koordynator ds. Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS.

Zaangażowany nauczyciel to zaangażowany uczeń

Wyniki badania opinii[1], które były inspiracją do uruchomienia konkursu „Nauczyciele z Życiem”, jednoznacznie wskazują, że wzorem do naśladowania dla większości Polaków (66%) jest rodzina, jednak już na drugiej pozycji znajdują się właśnie pedagodzy – co szósty (16%) Polak oraz co piąty uczeń (21%) uważa, że warto brać z nich przykład. Nauczyciele mają także znaczący wpływ na decyzje dotyczące zaangażowania się w życie społeczne około 41% Polaków i prawie w tak samo licznej grupie wzbudzają chęć do działania w ramach wolontariatu (40%).

Wyniki badania mają odzwierciedlenie w sprawozdaniach przesłanych przez Zespoły – dzięki zaangażowaniu nauczycieli również uczniowie aktywnie włączali się w realizację zadania konkursowego. Wspólnie przygotowywali plakaty informacyjne, materiały edukacyjne, wykłady czy też warsztaty dla całych szkół.

Ciekawe jest to, że większość szkół jest z małych miejscowości, a niewiele z dużych miast. Warto podkreślić, że w zasadzie we wszystkich szkołach świetnie prowadzone były działania bezpośrednie z wykorzystaniem mediów i social mediów. A co najważniejsze, w trakcie realizacji zadań, tam gdzie młodzi robili dużo różnych aktywności, rozwijali całą masę życiowych kompetencji

mówi Renata Korolczuk, edukatorka, członkini Jury Konkursu „Nauczyciele z Życiem”.

Pełna lista laureatów

 • woj. zachodniopomorskie:
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Gryfinie
  • Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie
  • Zespół Szkół nr 7 w Białym Borze
 • woj. pomorskie
  • Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
  • Powiatowy Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie
  • XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • woj. śląskie
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 “Mechanik” w Raciborzu
  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. St. Maczka w Katowicach
 • woj. warmińsko-mazurskie
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie
 • woj. mazowieckie
  • Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
  • Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
 • woj. podkarpackie
  • I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli
 • woj. małopolskie
  • Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
 • woj. lubelskie
  • V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • woj. kujawsko-pomorskie
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie

Więcej informacji o Konkursiedostępne jest na stroniehttps://www.dkms.pl/nauczyciele-zyciem

O Fundacji DKMS

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia oraz niezależna organizacja pożytku publicznego wpisana do KRS 0000318602. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowało się 1 777 922 osób (styczeń 2021), spośród których 8782 osoby (styczeń 2021) oddało swoje krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym drugą szansę na życie. Aby zostać potencjalnym Dawcą, wystarczy przyjść na organizowany przez Fundację Dzień Dawcy Szpiku lub wejść na stronę http://www.dkms.pl i zamówić pakiet rejestracyjny do domu. Więcej informacji o Fundacji DKMS oraz o Programie Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów: www.dkms.pl 

Informacja: Fundacja DKMS


[1] Badanie „Nauczyciel jako wzór do naśladowania” przeprowadzone przez IRCenter na zlecenie Fundacji DKMS w listopadzie 2022 r. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie Polaków, N=1600.