/PONAD 1,1 MLN ZŁ. NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ Z WFOŚiGW W POWIECIE PUŁTUSKIM I MAKOWSKIM

PONAD 1,1 MLN ZŁ. NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ Z WFOŚiGW W POWIECIE PUŁTUSKIM I MAKOWSKIM

Na terenie powiatu pułtuskiego i markowskiego powstaną nowe ścieżki edukacyjne i zostaną zorganizowane pikniki ekologiczne. To możliwe dzięki dofinansowaniom, które wnioskujące o wsparcie gminy otrzymały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dzisiaj na pułtuskim Zamku umowy dotacyjne na działania związane z edukacją ekologiczną z przedstawicielami poszczególnych gmin w obecności wicepremiera Henryka Kowalczyka podpisała Kamila Mokrzycka – zastępca prezesa WFOŚiGW w Warszawie. Podczas podpisania umów obecni byli również: wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Sławomir Mazurek, Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Marcin Grabowski i dyrektor ciechanowskiego wydziału zamiejscowego WFOŚiGW – Justyna Jakubiak.

Na realizację 11 projektów na terenie naszego powiatu Fundusz przekaże łącznie 537 285,06 zł w formie dotacji. Środki pozwolą na utworzenie nowych ścieżek przyrodniczych, przygotowanie zajęć edukacyjnych oraz organizację ekologicznych pikników rodzinnych.

Na terenie powiatu pułtuskiego pikniki zaplanowały już gminy: Gzy, Obryte, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory oraz powiat pułtuski. Gminy Świercze i Winnica oraz gmina miejska Pułtusk wybudują nowe ścieżki edukacyjne. Stowarzyszenie „Z serca” otrzyma ponad 57 tys. na akcję edukacyjną: „Czysta rzeka prawem każdego człowieka”.

Przyznawane przez WFOŚiGW w Warszawie dotacje wspierają powstawanie kolejnych inwestycji służących edukacji ekologicznej. Są ważnym elementem naszych działań związanych z ochroną środowiska na Mazowszu. Zwiększają świadomość lokalnych społeczności, szczególnie najmłodszych. Wspieramy lokalne inicjatywy, które ułatwiają budowanie postaw proekologicznych oraz pogłębiają wiedzę i wrażliwość ekologiczną. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić w tym roku dotacje na organizację ekologicznych pikników rodzinnych we wszystkich samorządach województwa mazowieckiego

– wskazała Kamila Mokrzycka, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ekologiczny piknik rodzinny

Celem programu „Ekologiczny piknik rodzinny” jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska oraz pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego. Program jest skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Każdy samorząd może liczyć na 30 tys. zł dotacji. Beneficjentami końcowymi są szkoły.

W Pułtusku umowy podpisali również przedstawiciele gmin powiatu makowskiego. Piknik w powiecie makowskim zaplanowano już w gminach: Czerwonka, Karniewo, Płoniawy – Bramura, Rzewnie, Sypniewo, Szelków i Miasto Maków Mazowiecki. W powiecie makowskim pojawią się też nowe ścieżki przyrodniczo-edukacyjne w gminach: Czerwonka, Karniewo, Młynarze i Płoniawy- Bramura. Łącznie do beneficjentów z powiatu makowskiego trafi 570 000 zł z WFOŚiGW w Warszawie.

30lecie WFOŚiGW w Warszawie

WFOŚIGW w Warszawie od 30 lat finansuje działania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem województwa mazowieckiego. Rekordowy dla Funduszu był ubiegły rok w którym zawarł umowy o łącznej wartości przekraczającej pół miliarda złotych. Trzy dekady wspierania inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej przynosi wymierne efekty. W działaniach edukacyjnych, które dofinansował Fundusz wzięło udział już ponad 20 mln 134 tys. osób. Na Mazowszu powstało też 366 ścieżek i parków edukacyjnych.

Szczegóły niebawem.

Powiatwnioskodawcanazwa zadania#NAZWA?wnioskowana kwota dofinansowania 
pułtuskiGmina GzyEkologiczny piknik rodzinny Jesteśmy EKO – Skaszewo Włościańskie 202332 500,0030 000,00 
pułtuskiGmina ObryteEkologiczny piknik rodzinny30 000,0030 000,00 
pułtuskiGmina PułtuskBudowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku100 000,0090 000,00 
pułtuskiGmina PułtuskPUŁTUSKI PIKNIK EKOLOGICZNY pod hasłem “Świadomość ekologiczną mamy, na rzecz środowiska działamy”30 000,0030 000,00 
pułtuskiGmina ŚwierczeTworzenie ścieżki ekologicznej w miejscowości Świercze100 000,0090 000,00 
pułtuskiGmina ŚwierczeRodzinny piknik ekologiczny w Świerczach “BĄDŹ EKO DLA SIEBIE I ŚRODOWISKA”30 000,0030 000,00 
pułtuskiGmina WinnicaTworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Winnica i Golądkowo103 400,0090 000,00 
pułtuskiGmina WinnicaZorganizowanie rodzinnego pikniku edukacyjnego30 000,0030 000,00 
pułtuskiGmina ZatoryRodzinny piknik ekologiczny30 000,0030 000,00 
pułtuskiPowiat PułtuskiEkologiczny piknik rodzinny w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku30 000,0030 000,00 
pułtuskiStowarzyszenie “Z SERCA”Czysta rzeka prawem każdego człowieka63 650,0757 285,06