/MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE: Stosowanie nawozów naturalnych – nie ma konieczności wykonywania zdjęć geotagowanych

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INFORMUJE: Stosowanie nawozów naturalnych – nie ma konieczności wykonywania zdjęć geotagowanych

Przyorywanie obornika i stosowanie nawozów naturalnych płynnych – praktyki w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe w 2023 r. – zasady potwierdzenia realizacji praktyk: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od aplikacji. Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi
metodami niż rozbryzgowo.

Zamiast zdjęcia geotagowanego, wykonanego i przesłanego, przy użyciu udostępnionej przez ARiMR aplikacji, dopuszcza się złożenie oświadczenia o wykonaniu praktyki do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Oświadczenie to powinno być złożone w terminie nie później niż: 14 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli praktyka była zrealizowana w tym roku przed dniem złożenia wniosku lub przed dniem 15 marca 2023 r. lub 14 dni od dnia zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu złożenia wniosku, nie później jednak niż do 7 listopada 2023 r.

Opr. na podstawie informacji prasowej Biura Poselskiego Posła Henryka Kowalczyka

TAGS: