/Samorządowcy z Ukrainy z wizytą w Winnicy

Samorządowcy z Ukrainy z wizytą w Winnicy

W dniach 21-24 marca 2023 r. odbywało się I Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe pod hasłem „Skuteczny samorząd”. W ramach Forum zorganizowano szereg wydarzeń, rozmów i wizyt. W czwartek 23 marca uczestnicy odwiedzili Winnicę.

21 marca w Hotelu Narvil Conference&Spa w Serocku odbyła się konferencja otwierająca, podczas której dyskutowano m.in. o działalności samorządu terytorialnego w ramach Unii Europejskiej oraz o partnerstwie administracji rządowej i samorządowej. Konferencja została objęta patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz patronatami: Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Związku Miast Polskich i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

W kolejnych dniach trwania Forum w ramach studium dobrych praktyk uczestnicy odwiedzili Legionowo, Radzymin, Wieliszew i Winnicę. Dzięki tym wizytom mieli okazję poznać zasady działania samorządów w praktyce.

Wizyta w Winnicy odbywała się pod hasłem „Gmina wiejska – możliwości rozwoju, wykorzystanie potencjału rolniczego, pozyskiwanie środków zewnętrznych”. Spotkanie rozpoczęło się w urzędzie gminy, gdzie Wójt Robert Wróblewski przedstawił gościom prezentację na temat Winnicy. Duże wrażenie na gościach zrobiły rozbudowane szkoły i jednostki podległe a także poziom dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, m.in. rządowych.

Największe zaskoczenie można było dostrzec na twarzach samorządowców z Ukrainy, kiedy Wójt poinformował, że w bieżącym roku, gdy zakończą się obecne remonty dróg, wszystkie drogi żwirowe w gminie Winnica będą pokryte powierzchnią asfaltową. Wójt podkreślił, że nawet w sytuacji, kiedy droga o długości kilometra prowadzi do jednej posesji, będzie to droga asfaltowa.

Później uczestnicy wizytowali gospodarstwo rolno-ogrodnicze w miejscowości Bielany gm. Winnica, zajmujące się produkcją truskawek. Właściciel Rajmund Glinicki zaprezentował nowoczesne gospodarstwo, które zostało w pełni zautomatyzowane i zmodernizowane.

Goście z Ukrainy z uwagą przysłuchiwali się, kiedy właściciel gospodarstwa opowiadał o zastosowanych w nim nowoczesnych technologiach. Wielu samorządowców nagrywało telefonami prezentację Rajmunda Glinickiego, aby w przyszłości móc wykorzystać tę wiedzę.

Następnym punktem programu była wizyta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Goście mogli dowiedzieć się szczegółów na temat funkcjonowania placówki i wykorzystywania w niej odnawialnych źródeł energii.