W Ratuszu trwa spotkanie samorządów Polski i Ukrainy

Spotkanie samorządów Polski i Ukrainy odbywa się w ramach Forum współpracy polsko i ukraińskiej ,,Ramię przyjaciela", które rozpoczęło się wczoraj w sali koncertowej Domu Polonii w Pułtusku. Przedstawiciele samorządów rozmawiają o obecnej sytuacji na Ukrainie,…